הודעות אגף לשנת 2017

הודעה מס' 1 - יישום צו הרחבה לעידוד תעסוקה של עובדים עם מוגבלות

הודעה מס' 2 - פורים תשע"ז

הודעה מס' 3 - יום הסגל תשע"ז

הודעה מס' 4 - ימי בחירה

הודעה מס' 5 - חוק שכר המינימום 2017

הודעה מס' 6 - שינוי אופן הגשות במכרזים פנימיים

הודעה מס' 7 - שינויי מבחני בקיאות אנגלית 2017

הודעה מס' 8 - השקת אפליקצייה לסגל

נספח להודעה מס' 8

הודעה מס' 9 - חופשה מרוכזת לשנת תשע"ז 2017

הודעה מס' 10 - חופשת חג הפסח לשנת תשע"ז 2017

הודעה מס' 11 - הודעה בדבר שי לעובדים לחג הפסח 2017

הודעה מס' 12 - הוספת מידע באפליקציית הסגל

הודעה מס' 13 - חופשת ערב פסח (יום לפני)

הודעה מס' 14 - נוהל הטיפול בסיום עבודה של עובד לפי שעות

הודעה מס' 15 - עדכון בנושא יום הזיכרון וחופשת ל"ג בעומר

הודעה מס' 16 - ל"ג בעומר לשנת 2017
 

הודעה מס' 17 - ערב חג שבועות לשנת 2017

הודעה מס' 18 - עדכון בנושא ל"ג בעומר

הודעה מס' 19 - הערכות לקראת הגעת נשיא ארה"ב טראמפ

הודעה מס' 20 - חופשה מרוכזת באוגוסט 2017

הודעה מס' 21 - צום תשעה באב - יום שבתון

הודעה מס' 22 - חופשת החגים לשנת תשע"ח

הודעה מס' 23 - הקלות לעובדות שבני זוגם משרתים במילואים

הודעה מס' 24 - קיצור יום עבודה בגין גיל עבור העובדים בדירוג המינהל

הודעה מס' 25 - הודעה על סיום עבודה של העוזר לשירותי רווחה באגף משאבי אנוש ופיזור תחומי האחריות

הודעה מס' 26  - הודעת אגף בדבר החתמת כרטיס נוכחות שלא בהתאם לכללים