קרנות פנסיה

הסדרת החיסכון הפנסיוני

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.


הצטרפות לקרן פנסיה חדשה- הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור עובדי האוניברסיטה:

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

מנורה מבטחים

0.13%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

berebie@newmivt.co.il

כלל

0.135%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

דרור רז

052-3551824

drorr@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

0.125%

0.85%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

0.19%

0.58%

קישור לטופס הצטרפות

יעל הולנדר

050-6323897

yaelho@harel-ins.co.il

הפניקס

0.13%

0.8%

הצטרפות דרך איש הקשר 

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

אלטשולר שחם 0.22% 1% אין צורך במילוי טפסים עומר ויסמן 052-8130757 OmerWe@altshul.co.il 
מיטב 0.22% 1% אין צורך במילוי טפסים

יניב בר מימון

052-2404992

Yanbar72@gmail.com

  

לתשומת לבכם:

  1. מומלץ לכל עובד לפנות לאיש הקשר של האוניברסיטה בקרן בה הוא מבוטח ולבקש פגישת ייעוץ אישית ללא עלות. וזאת, כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי, מסלולי ההשקעה ומסלולי דמי הניהול לצרכיו האישיים.
  2. בקרנות מנורה מבטחים, כלל הראל, ו-מגדל קיימים מסלולי דמי ניהול מטיבים, המותאמים לבעלי צבירה גבוהה. יש לפנות לאיש הקשר בקרן ולבחון מעבר למסלול המפחית את דמי הניהול מהצבירה.
  3. עובדים בסגל המנהלי המשלמים דמי חבר להסתדרות זכאים לדמי ניהול מופחתים במנורה מבטחים (0.13% מהצבירה, 0.9% מהפקדה). מומלץ לפנות לגב' אפרת ברבי-אמסלם לצורך הפחתת דמי הניהול.
  4. ברוב הקרנות ניתן לקבל הטבה בדמי הניהול לבני משפחה מקרבה ראשונה. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לאיש הקשר בקרן.
  5. אלטשולר שחם נבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כ"קרן ברירת מחדל"
  6. קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.
  7. באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.