לקראת פרישה לגמלאות

הפרישה הינה שלב משמעותי הטומן בחובו שינויים רבים המשליכים על מכלול תחומי החיים.

בכל שנה מתקיים באוניברסיטה קורס הכנה לפרישה, עבור עובדים שעתידים לפרוש באותה שנה. הקורס בנוי ממפגשים והרצאות העוסקים בהיבטים השונים הקשורים לפרישה - זכויות הפנסיה, מעמדם של הפורשים, תכנון כלכלי בפרישה, זכויות פורשים בביטוח הלאומי, ייעוץ מס בפרישה, עולם הפנאי, קידום בריאות כאורח חיים ועוד.
בנוסף לקורס זה, עובדת הרווחה מעניקה ליווי לפורשי האוניברסיטה וניתן לפנות אליה לקבלת ייעוץ ותמיכה סביב נושא זה.

קורס הכנה לפרישה

עובדים שיצאו או עתידים לצאת לגמלאות בשנה האחרונה מוזמנים לקורס הכנה לפרישה, שמטרתו להוקיר על שנות העבודה במוסד ולהכין את העובדים לקראת דרך חדשה בשלב הבא בחיים.
הקורס יכלול 7 מפגשים (סה״כ 28 שעות) 

 

הקורס יכלול תכנים כגון:

 • מעבודה לפרישה - התמודדות עם שינויים
 • הזיכרון ושיפורו
 • תהליך הפרישה - חישוב זכויות והטבות
 • ביטוחים - ביטוח סיעודי, מתנת חיים ועוד
 • ייעוץ מס בפרישה
 • התמצאות במרחב הכלכלי - תכנון כלכלי וניהול כספי הפרישה
 • צוואות וירושות
 • זכויות הגמלאי - ביטוח לאומי
 • בריאות ותזונה נכונה
   

זכויות פרישה של גמלאים מהסגל האקדמי לאחר 10 שנות שירות לפחות

פטור משכ"ל: גמלאים זכאים בתנאים מסוימים גם לפטור משכר לימוד בהתאם להוראת הנהלה.
פדיון ימי מחלה: בהתאם לנוסחה המקובלת לגבי הסגל האקדמי.
קק"מ: גמלאים רשאים להמשיך לנצל את היתרה שצברו עד למועד הפרישהלצורך השתלמות או לפדות את הכספים תוך ניכוי מס. אחראית גב' דבורה דייני בטלפון: 02-5882929
כרטיס גמלאי: ניתן לפנות לארכיב כח-אדם
מרכזי הספורט: גמלאים זכאים לשירותים במרכזי הספורט עפ"י הנהלים המקובלים במרכזי הספורט.
שימוש בספריות האוניברסיטה: הגמלאים זכאים להמשיך ולהשתמש בשירותי הספרים בהתאם לנהלי הספריות.
זכויות הפנסיה: מוסדרות בקרנות החיצוניות וניתן לפנות אליהם.
ביטוח חיים: ביטוחים הנוספים הם באחריות ארגון העובדים ולא שלנו