תאונות דרכים של עובדים

בהמשך להודעת אגף מס' 27 משנת 2018 בדבר – "היעדרות בגין תאונת דרכים "

אנו מבקשים להזכיר כי חלה חובת דיווח על כל פגיעה בתאונת דרכים שבעקבותיה העובד נעדר מעבודתו, (גם כאשר התאונה ארעה בשעות הפנאי ואינה קשורה לעבודה)

בעת אירוע תאונת דרכים לעובד יש להקפיד על ביצוע הפעולות הבאות:

  1. קבלת "מכתב לעובד בעת תאונת דרכים" ,דיווח ומסירתו למחלקת כח אדם
  2. נוהל הגשת מסמכים לאגף משאבי אנוש באמצעות טופס מקוון באתר שלנו>  
  3. דיווח קוד "מחלה בגין תאונת דרכים" בדו"ח הנוכחות (לעובדים מנהליים בקוד מס' 344 מחלה - תאונת דרכים)
  4. עדכון של עוזר המנהל ביחידה על היעדרות עקב תאונת דרכים.