תהליכי פרישת עובדים

סגל אקדמי - מסלול רגיל ומסלול מקביל קבוע

הסגל האקדמי במסלול הרגיל ובמסלול מקביל קבוע (עובדים בפנסיה צוברת, גיל פרישה 70) יכולים לפרוש בגיל מקסימלי 68. 
הגורם האחראי על תהליך הפרישה לסגל במסלולים אלה הוא לשכת הרקטור.

 

הערות:
1. בקשות להמשך העסקה של חברי סגל בפנסיה תקציבית לאחר גיל פרישה (70) בטיפול מחלקת כח אדם.
2. מתן אישור ע"י כח אדם יותנה בהגבלת שכר העובד עד לגובה שכרו טרם יציאתו לפנסיה, עפ"י הוראת הסכם הפנסיה.
3. תשלום שכר אחרי פרישה מאושר רק לאחר תקופת צינון בת 3 חודשים.

 

מעבר לזה כולם יכולים לפרוש עם זכויות לאחר שהגיעו לגיל פרישה בחוק

 

סגל אקדמי בכיר - פנסיה תקציבית

 

  • סגל אקדמי בכיר בפנסיה תקציבית פורשים בסוף שנה אקדמית לאחר שמגיעים לגיל 68  אלא אם האריכו את אושר שינוי בתאריך הפרישה (כגון ניצול שבתונים או הקדמת פרישה לבקשת חבר הסגל)

 

מעבר לזה כולם יכולים לפרוש עם זכויות לאחר שהגיעו לגיל פרישה בחוק

עובדים בפנסיה תקציבית זכאים לפרוש עם זכויות לאחר שהגיעו לגיל 60

 

 

סגל אקדמי בכיר - פנסיה צוברת

 

  • סגל אקדמי בכיר בפנסיה צוברת פורשים בסוף שנה אקדמית לאחר שמגיעים לגיל 70 אלא אם האריכו את אושר שינוי בתאריך הפרישה (כגון ניצול שבתונים או הקדמת פרישה לבקשת חבר הסגל)

 

מעבר לזה כולם יכולים לפרוש עם זכויות לאחר שהגיעו לגיל פרישה בחוק

עובדים בפנסיה תקציבית זכאים לפרוש עם זכויות לאחר שהגיעו לגיל 60

 

חוקרים וסגל זוטר

פורשים בגיל 68

סגל מנהלי - כל הפנסיות

 

  • סגל מנהלי (לא חשוב באיזה פנסיה) פורשים לאחר שהגיעו לגיל 67 במועד הקרוב 31 במרץ או 30 בספטמבר (סוף סמסטר או סוף שנה אקדמית)
  • מעבר לזה כולם יכולים לפרוש עם זכויות לאחר שהגיעו לגיל פרישה בחוק