הודעות אגף לשנת 2019

הודעה מס' 1- חופשה מרוכזת - קיץ תשע"ט (מתוקן)

הודעה מס' 2- יום הסגל 2019

הודעה מס' 3- ימי בחירה 2019

הודעה מס' 4- ימי מועד לעובדים שאינם יהודים 2019

הודעה מס' 5- פורים 2019

הודעה מס' 6- שי לעובדים לפי שעות

הודעה מס' 7 - פסח 2019

הודעה מס' 8- יום שבתון- בחירות לכנסת ה-21

הודעה מס' 9- חופשת פסח 2019

הודעה מס' 10- עדכון תעריפים- שכר מורים מן החוץ המועסקים עפ"י שעות ושכר עבודות נלוות

הודעה מס' 11- העברת כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים לתקציב מחקר אישי

הודעה מס' 12 - חופשה מרוכזת 2019

הודעה מס' 13  - אירוע לבנות ובנים העולים לכיתה א', ולהוריהם, תש"ף

הודעה מס' 14 - שינוי הגדרת שעת תחילת עבודה לשעה 06:30

הודעה מס' 15 - קריאת פתע

הודעה מס' 16 - אגף מינהל

הודעה מס' 17 - יום גשר

הודעה מס' 18 - צום תשעה באב - יום שבתון

הודעה מס' 19 - חופשת החגים - שנת תש"פ

הודעה מס' 20  - יום שבתון - בחירות לכנסת ה - 22

הודעה מס' 21 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 22 - הצהרת עובדים על מוגבלויות

הודעה מס' 23 - הנחיות בדבר כללי הנוכחות לעובדים בתקופת מבצע "חגורה שחורה"