מכסות ק"מ ממאגר

בכדי להקל על אופן עדכון מכסות ק"מ ממאגר ולקצר ככל האפשר את לוחות הזמנים, בנינו טופס מקוון חדש דרכו יש להזין את הבקשות לעדכון מכסות ק"מ ממאגר.

התהליך מבוצע באמצעות קישור אחד לתקציבים רגילים ומיוחדים וקישור שונה לתקציבי מחקר. אנא הקפידו לדווח את העדכון בקישור המתאים לסוג התקציב.

 

בעת הגשת בקשה יש להקפיד על ההנחיות הבאות :

  1. מס' תקציב - יש לציין ע"ג הטופס מספר תקציב (ישן) בלבד.
  2. כמות הק"מ לעדכון -  יש לדווח רק את תוספת הק"מ המבוקשת לחודש אחד בלבד ( נא לא לדווח כמות ק"מ כוללת או סכומים) ובנוסף לדווח את החודשים בהם נדרשת ההגדלה.
  3. סה"כ ק"מ בתקציב – נדרש לציין את כמות הק"מ שאושרה לדיווח, ערב הגשת הבקשה, בחודש השכר האחרון ( לצורכי בקרה).
  4. שם מגיש הטופס - מגיש הטופס נקבע ע"פ סוג התקציב :
    • תקציבי 010 – רפרנט מחלקת תקציבים וכלכלה.
    • תקציבי מחקר – אחראי התקציב ברשות למו"פ.
    • תקציבי 046,011,012 – חשב היחידה.

לתשומת ליבכם מקדם המעבר בין עלות לתקציב לק"מ הינו 2.52 ₪ לכל ק"מ.

קישור לעדכון תקציב רגיל ותקציבים מיוחדים - לחצו כאן

קישור לעדכון תקציבי מחקר - לחצו כאן

 

 

 

לבירורים:

יערה קדמי 02-5882707

yaarak@savion.huji.ac.il