קרנות השתלמות

 

גוף מנהל                            
                                    
דמי ניהול ממוצע                 
מהצבירה                      
פרטי איש קשר                         
                              
קישור לטופס הצטרפות          
               
כלל 0.25% דרור רז
052-3551824
drorr@clal-ins.co.il
קישור לטופס הצטרפות
מגדל 0.28% יסמין דיין
050-6705890
yasminda@migdal.co.il
קישור לטופס הצטרפות
מנורה מבטחים 0.3% אפרת ברבי אמסלם
050-4795147
berebie@newmivt.co.il
קישור לטופס הצטרפות
הראל 0.34% יעל הולנדר
050-6323897
yaelho@harel-ins.co.il
קישור לטופס הצטרפות
קופת הגמל של עובדי
האוניברסיטה העברית
0.38% דרור דיין
02-5680903
dror@gemel.huji.ac.il
קישור לטופס הצטרפות
אקסלנס 0.65% עמית רומנו
050-2399164
amitr2@fnx.co.il
קישור לטופס הצטרפות
מיטב דש 0.65% יניב בר מימון
052-2404992
Yanbar72@gmail.com
קישור לטופס הצטרפות
אלטשולר שחם 0.69% עומר ויסמן
052-8130757
OmerWe@altshul.co.il
קישור לטופס הצטרפות
מור גמל 0.70% יקירה ערגי
054-5231501
yekira.argi@more.co.il
 
ילין לפידות 0.75% שירות לקוחות
03-7132323
הצטרפות דרך שירות לקוחות
אנליסט 0.75% שירות לקוחות
03-7147177
הצטרפות דרך שירות לקוחות

 

 

דמי הניהול הנ"ל הינם שנתיים כאחוז מהסכום הצבור בקרן.

אנו ממליצים לעובדים בעלי קרן השתלמות פעילה באחת הקופות, לפנות ולברר בקופה שאכן מקבלים את ההטבה בדמי הניהול.

בקרן ההשתלמות של עובדי האוניברסיטה, דמי הניהול נקבעים על בסיס הוצאות בפועל של הקרן.

ניתן לבצע בכל עת השוואה בין קרנות ההשתלמות באתר הגמל-נט של משרד האוצר.

כל עובד רשאי לבחור בכל קרן השתלמות שיחפוץ וההנהלה ומועצת העובדים לא נוטלים על עצמם אחריות כלשהי בעניין זה.

ההטבות לדמי ניהול בחברות: כלל, מנורה, מגדל והראל ניתנות גם לבני זוג, בכפוף לבדיקה ואישור של הקרן.

 

אין בדף זה או בעצם הבחירה באחת מקרנות ההשתלמות הנ"ל משום המלצה או יעוץ כלשהם.

הבחירה צריכה להיעשות על פי העדפות וצרכים אישיים וניתן להיעזר לצורך כך במשווק/יועץ פנסיוני.