גיוס ותקינה

יחידת הגיוס והתקן עוסקת בגיוס לתפקידי המינהל השונים בכל יחידות האוניברסיטה בחמשת הקמפוסים החל מבדיקת צרכי היחידה המגייסת, ניסוח והוצאת המכרזים והפרסומים, מיון המועמדים, תיאום והשתתפות בוועדות הבחירה ועוד.

בנושא התקינה, היחידה אחראית על עדכון מצבת המשרות התקניות של הסגל האקדמי הבכיר ושל הסגל המנהלי באוניברסיטה, ועל ביצוע שינויים בשיבוץ העובדים במשרות התקניות.

חיפוש משרה באוניברסיטה העברית

קיימים שני לוחות לחיפוש משרות באוניברסיטה: 
לוח מכרזים פנימיים המיועד לעובדי האוניברסיטה בלבד (הכניסה בהזדהות) ובו מרוכזים פרטי המכרזים למשרות התקניות הפנויות.
אתר המשרות הפתוח לכלל הציבור, בו מופיעות כל המשרות הארעיות הפנויות לאיוש לצד מידע מקיף אודות תהליך הגיוס. הגשת מועמדות למשרות אלו מתבצעת באופן מקוון דרך האתר.