הדרכה ופיתוח ארגוני

יחידת ההדרכה באגף משאבי אנוש

יחידת ההדרכה באגף משאבי אנוש פועלת על-מנת להביא לשיפור ברמה מקצועית של הסגל המנהלי באוניברסיטה  העברית באמצעות חיזוק וטיפוח ההון האנושי, וטיפוח שדרת הניהול הקיימת והעתידית. פעילות היחידה כוללת תכנית הדרכה שנתית פנים-ארגונית, מתן אישורים ליציאה להשתלמויות, לימודים, ימי עיון וסמינרים חיצוניים וכן פרויקטים מיוחדים נוספים.

תכנית ההדרכה השנתית שמפורסמת בתחילת השנה האקדמית, כוללת מגוון קורסים, הכשרות וימי עיון.  התכנית כוללת קורסים לאוכלוסיות מיועדות, קורסי העשרה, קורסי מחשב וימי עיון.
התכנית מפורסמת במלואה באתר האינטרנט של אגף משאבי אנוש, דבר המאפשר נגישות לתוכנית והכרות שלה לכל עובדי האוניברסיטה.

צוות היחידה

מיה חבר, מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני: 02-5881871 mayah@savion.huji.ac.il
אתי דהן, עוזרת להדרכה: 02-5882741 etid@savion.huji.ac.il
שרון נחום, עוזרת לפיתוח הדרכה: 02-5882717 sharonna@savion.huji.ac.il
דנה פינטו, עוזרת לרווחה: 02-5881553 danapinto@savion.huji.ac.il