בקשה וזכאות לגמול השתלמות

 

גמול השתלמות לעובדים בדירוג מינהלי

עובדים בדרוג אחיד זכאים לגמול השתלמות א' – מספר השעות נקבע עפ"י וותק השכר.
עובדים אשר החלו לעבוד לאחר 1.1.2003 יוכרו קורסים שנסתיימו בתקופה של 6 שנים שקדמו להגשת הבקשה לוועדת הגמול.

לגמול ב' צריך 120 שעות כאשר את הגמול עושים ב-3 פעימות של 40 שעות כל קורס.
אתר גמול עובדי המדינה בישראל 

פעימה ראשונה – ניתן לקבל שנה לאחר קבלת גמול א'
פעימה שנייה – שנה וחצי מאישור פעימה א'
פעימה שלישית – שנה וחצי מאישור פעימה ב'

אתר הסתדרות המעו"ף - לכל הפרטים על גמול לדרוג מינהלי >  (הם בימים אלו עובדים על אתר חדש, הקישור יעלה בקרוב)

 

גמול השתלמות לעובדים בדירוג המח"ר

עובדים בדרוג מח"ר זכאים לגמול א' ולגמול ב'. לכל גמול יש לצבור 400 שעות (200 שעות העשרה ו-200 שעות הכשרה).
יוכרו קורסים והשתלמויות שנסתיימו בתקופה של 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה לוועדת הגמול.
כל קורס צריך להיות 40 שעות ומעלה ומוכר ע"י הוועדה לגמול השתלמות.
עובדים בדרוג מח"ר יכולים לקבל החזר כספי על קורסים מקרן ידע במח"ר לאחר תקופת הכשרה של שנה, ובתנאי שהחלו את הקורס לאחר שנה בקרן ידע.
את הקריטריונים לגמול השתלמות של דירוג המחר ניתן לראות באתר הסתדרות המח"ר.

למערכת מקוונת (לדרוג מינהלי + מח"ר) לבקשת השתלמות לחצו כאן>

נוהל רישום מקוון להשתלמויות - מדריך למשתמש

 

פרטים נוספים ובירורים

גב' אתי דהן, עוזר להדרכה etid@savion.huji.ac.il, 02-5882714
גב' שרון נחום, עוזר לפיתוח הדרכה sharonna@savion.huji.ac.il, 02-5882717