סגל אקדמי בכיר

באתר ריכזנו את עיקרי נהלי כוח אדם. הפירוט המלא נמצא במצגת להלן.
כל המידע, גם באתר וגם במצגות, מובא לנוחות העובדים ומה שמחייב הינו ההסכמים הכתובים והחוק.

להלן ילקוט - ניהול כללים ונהלים - לסגל אקדמי בכיר

 

תהליכי הקידום, ההעלאות והמינויים של הסגל האקדמי הבכיר נעשים באמצעות המזכירות האקדמית.