סגל אקדמי זוטר

בילקוט - ניהול נהלים וכללים של האוניברסיטה ניתן למצוא את כל תנאי העסקה ופירוט המסלולים השונים:

מסלולי העסקה וביטחון תעסוקתי

מועדי המינויים לשנה"ל הקרובה

היקף משרה מינימלי ומקסימלי לפי מסלול העסקה

כללי העסקה בריבוי מסלול העסקה

חישוב היקף משרות

 

סימולטור שכר: סגל אקדמי זוטר