הודעות אגף לשנת 2016

הודעה מס' 1 - העברת כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים לתקציב מחקר אישי

הודעה מס' 2 - שימוש במחוללי סיסמאות

הודעה מס' 3 - יום האישה העובדת

הודעה מס' 4 - ימי מועד לעובדים שאינם יהודים

הודעה מס' 5 - ימי בחירה לשנת 2016

הודעה מס' 6 - שינוי בחישוב שעות חודשי - במערכת הנוכחות

הודעה מס' 7 - הודעת שלג מיום ה - 26/01/16

הודעה מס' 8 - שינוי טפסי הערכה וקידום עובדים מינהליים

הודעה מס' 9 - חופשה מרוכזת בקיץ תשע"ו

הודעה מס' 10 - פורים תשע"ו

הודעה מס' 11 - חופשת פסח תשע"ו

הודעה מס' 12 - רישום הפקדות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות

הודעה מס' 13 - מינוי עוזרת לשירותי רווחה

הןדעה מס' 14 - ריענון הנחיות בנוגע לבדיקות רפואיות לעובדים חדשים

הודעה מס' 15 - היעדרות עובד לאחר לידת בת-זוג

הודעה מס' 16 - יציאת עובדים מנהליים לסיורים יחידתיים מחוץ לאוניברסיטה

הודעה מס' 17 - ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות

נספח 1 - אישור על מוגבלות

נספח 2 - הצהרה - היעדרות בשל מחלת ילד עם מוגבלות

הודעה מס' 18 - חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט 2016

הודעה מס' 19 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 20 - סיוע וטיפול בנפטרים חברי סגל אקדמי, מינהלי וגמלאים

הודעה מס' 21 - חופשת החגים לשנת 2016

הודעה מס' 22 - אירועי פרישה לעובדים המנהליים

הודעה מס' 23 - ימי בחירה שנת 2016 - הבהרה

הודעה מס' 24 - תשלום הוצאות אחזקת רכב ממאגר תקציב היחידה

הודעה מס' 25 - ימי מועד לעובדים שאינם יהודים