זכויות פנסיוניות של עובדים - שאירים

זכויות שאירים

ביטוח שאירים נועד להבטיח כי במקרה שהמפרנס של המשפחה נפטר (לפני גיל פרישה מעבודה), יוכלו השאירים שלו להמשיך לחיות בכבוד באמצעות קצבאות חודשיות או תשלום חד-פעמי גדול. (מתוך אתר כל זכות)
השאירים שיהיו זכאים לקבל פנסיית שאירים הם:
בן/בת זוג של המבוטח וילדיו שהם בני פחות מ-21.
הוריו של המבוטח (רק אם המבוטח רווק ללא ילדים).

פנסיה תקציבית

מי שנפטר חו"ח לפני גיל פרישה או אחרי וצבר מלוא זכויות פנסיוניות, היינו 30 שנות עבודה, השארים זכאים ל-60% מ-70% של שכר העובד לפנסיה. עובד שנפטר חו"ח ולא צבר את מלא הזכויות, השאירים יהיו זכאים ל-40% מהשכר המלא.
פנסיונר שנפטר, השאר זכאי ל-60% ממה שהיה מקבל המנוח.
פרישה מוקדמת לפני גיל 60 (בהנחה שאושרה פרישה כזו), העובד בלבד יזכה ליהנות ממענק חצי משכורת על כל שנת עבודה. 

פנסיה חיצונית

מי שנפטר חו"ח כפנסיונר- השאירים זכאים ל-60% ממה שהיה מקבל העובד בפנסיה.
מי שנפטר חו"ח תוך כדי העבודה, השאירים זכאים ל-40% מה-100% של השכר לפנסיה.
פרישת בריאות:

  • עובד בפנסיה תקציבית שאושרה לו פרישת בריאות (באישור ועדה רפואית) יכול להגיע עד 65% מגובה הפנסיה.
  • עובד בפנסיה צוברת שאושרה לו פרישת בריאות – יקבל 75% מהשכר לפנסיה.

נוהל הכרה בידוע/ה בציבור לפי הסכם הפנסיה 

סעיף 4 להסכם הפנסיה התקציבית של האוניברסיטה קובע מי הם שאירו של נפטר:
מי שהיתה אשתו בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו באותה שעה (להלן - אלמנה).
מי שהיה בעלה בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה באותה שעה (להלן - אלמן).
לאלמנה או לאלמן ייקרא להלן "בן זוג". 

תנאים הבסיסים להגדרת בני זוג כידועים בציבור

תנאים הבסיסים להגדרת בני זוג כידועים בציבור

 

בקשה להכרה כידוע בציבור

בקשה להכרה כידוע בציבור

 

ועדה להכרה בידועים/ות בציבור

ועדה להכרה בידועים/ות בציבור

 

הכרה של שאיר כידוע בציבור לצרכי קצבת שאירים בפנסיה תקציבית

הכרה של שאיר כידוע בציבור לצרכי קצבת שאירים בפנסיה תקציבית