צוות העובדים

קרין בנו

עוזר מערכת קליטת עובדים
02-5881768
karinbe@savion.huji.ac.il

ליטל גואטה

מנהלת הדרכה ופיתוח אירגוני
02-5881871
litalgu@savion.huji.ac.il