אתרים מומלצים

פורטל השירותים והמידע הממשלתי - משרדי הממשלה ויתר רשויות המדינה- מידע, טפסים ושירותים

ש.י.ל- שירות ייעוץ לאזרח - שי"ל מסייע במתן ייעוץ והכוונה לפונים בנושאי זכויות, חובות ושירותים העומדים לרשות האזרח.

המוסד לביטוח לאומי

משרד המשפטים- האגף לסיוע משפטי מעניק סיוע משפטי בנושאים אזרחיים, ייעוץ ובעיקר ייצוג בפני ערכאות משפטיות.

עמותת פעמונים סיוע למשפחות לניהול התקציב המשפחתי באמצעות הדרכה וליווי מקצועי

המחלקה לשירותים חברתיים ברחבי הארץ- מתן שירותים חברתיים לפרטים, משפחות וקהילות