טפסים

כוח אדם – מינוי והעסקה

בקשה למינוי ארעי/חוזה/הארכת מינוי ארעי/ הארכת חוזה לסגל מנהלי
בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה סגל מנהלי
בקשה למינוי ממלא מקום/ להארכת מינוי לממלא מקום
בקשה לאישור העסקה לפי חישוב שעות חודשי
טופס בקשה לעבודה בימי שישי
בקשה לניוד עובד/ת למשרה פנויה - ויסות
בקשה למינוי/ הארכת מינוי מורה מן החוץ
הודעת היחידה על הפסקת עבודה
הערכת עובד 
לקישור לכל טפסי כ"א - לחץ כאן


כוח אדם – שכר

טופס 101 (לא אלקטרוני)
טופס פרטים אישיים
טופס פרטים אישיים – זכאות לקצבת שארים
טופס הצהרה על אי קבלת כספים מ"קופה ציבורית"
טופס בקשה לקבלת טפסים (106, תלושי שכר, 161)
טופס 161א'
הסבר למילוי טופס 161א'
 

גיוס ותקינה

בקשה לאיוש משרה פנויה
בקשה לניוד עובד/ת למשרה פנויה - ויסות
בקשה לגיוס עובד/ת ארעי/ת
 

זכויות ורווחה

טופס הצהרת עובדים בעלי מוגבלות
טופס למענק רווחה
בקשה למענק מקרן סיוע
בקשה לפטור משכר לימוד - ללימודים באוניברסיטה העברית
בקשה לפטור משכר לימוד ב: בן-גוריון בנגב, בר-אילן, חיפה, הטכניון, מכון ויצמן למדע
קשה להחזר שכר לימוד בגין לימודי בני משפחה

 

הדרכה

בקשה לאישור מענק הדרכה / חופשת לימודים
בקשה ליציאה ללימודים אקדמיים בשעות העבודה
טופס אישור של ממונה ישיר לבקשת השתלמויות פנימיות מתוך תכנית ההדרכה - רק במקרים הנדרשים

 

טפסי קבלת עובדים חדשים - ותושבי חוץ

ביטוח רפואי לתושב חוץ SAFESTAY
פנסיה 9W 
פנסיה הצהרה לבעל פוליסה מבוטח - כולל פנסיה 
פנסיה - טופס הצהרה FATCA 
טופס 1050 תושב חוץ ממדינות אמנה 
נוהל לקליטת עובד חדש 

 

שונות

טופס תאונת דרכים
הודעה על שינויים בפרטים האישיים
הצעה לביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל