טפסים

כוח אדם – מינוי והעסקה

בקשה למינוי ארעי/חוזה/הארכת מינוי ארעי/ הארכת חוזה לסגל מנהלי
בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה סגל מנהלי
בקשה למינוי ממלא מקום/ להארכת מינוי לממלא מקום
בקשה לאישור העסקה לפי חישוב שעות חודשי
טופס בקשה לעבודה בימי שישי
בקשה לניוד עובד/ת למשרה פנויה - ויסות
בקשה למינוי/ הארכת מינוי מורה מן החוץ
הודעת היחידה על הפסקת עבודה
הערכת עובד

לקישור לכל טפסי כ"א - לחץ כאן


כוח אדם – שכר

טופס 101 (לא אלקטרוני)
טופס פרטים אישיים
טופס פרטים אישיים – זכאות לקצבת שארים
טופס הצהרה על אי קבלת כספים מ"קופה ציבורית"
טופס 161א'
הסבר למילוי טופס 161א'
 

גיוס ותקינה

בקשה לאיוש משרה פנויה
בקשה לניוד עובד/ת למשרה פנויה - ויסות
בקשה לגיוס עובד/ת ארעי/ת
 

זכויות ורווחה

טופס הצהרת עובדים בעלי מוגבלות
טופס למענק רווחה
בקשה למענק מקרן סיוע
בקשה לפטור משכר לימוד - ללימודים באוניברסיטה העברית
בקשה לפטור משכר לימוד ב: בן-גוריון בנגב, בר-אילן, חיפה, הטכניון, מכון ויצמן למדע
בקשה להחזר שכר לימוד בגין לימודי בני משפחה

 

הדרכה

בקשה לאישור מענק הדרכה / חופשת לימודים
בקשה ליציאה ללימודים אקדמיים בשעות העבודה
טופס אישור של ממונה ישיר לבקשת השתלמויות פנימיות מתוך תכנית ההדרכה - רק במקרים הנדרשים

 

טפסי קבלת עובדים חדשים - ותושבי חוץ

ביטוח רפואי לתושב חוץ SAFESTAY
פנסיה 9W 
פנסיה הצהרה לבעל פוליסה מבוטח - כולל פנסיה 

פנסיה - טופס הצהרה FATCA - באנגלית
טופס 1050 תושב חוץ ממדינות אמנה 
נוהל לקליטת עובד חדש 

 

 

שונות

טופס תאונת דרכים
הודעה על שינויים בפרטים האישיים
הצעה לביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל