מענק רווחה שנתי

לקראת חגי תשרי ניתן מענק רווחה שנתי המיועד לסייע לעובדים במצוקה כלכלית.

המענק ניתן ע"י הנהלת האוניברסיטה בשיתוף עם וועד העובדים, והוא מיועד לעובדים מהסגל המינהלי, קבועים או ארעים, בעלי ותק של שנת עבודה אחת לפחות.

הקריטריון המרכזי לזכאות למענק הוא כלכלי ומשקלל את ההכנסה לנפש ואת ההכנסה המשפחתית (כולל ילדים עד גיל 18 וילדים בשירות צבאי/ לאומי סדיר). סכום המענק נקבע באופן סופי בהתאם לכמות הבקשות בכל שנה, והוא ניתן ביחס להיקף המשרה של העובד. כמו כן, נלקחות בחשבון נסיבות מיוחדות אותן יש לפרט בעת ההגשה.

הודעה לכלל העובדים בנוגע לדרך הגשת הבקשה נשלחת בכל שנה לקראת חגי תשרי.

 

לקישור לטופס מענק רווחה שנתי (פתוח להגשה בהתאם לפרסום)