הודעות אגף לשנת 2015

הודעה מס' 1 - מניעת הפליה בעבודה

הודעה מס' 2 - ימי מועד לעובדים שאינם יהודים

הודעה מס' 3 - בחירות לכנסת העשרים

הודעה מס' 4 - ימי בחירה-שנת 2015

הודעה מס' 5 - מינויים חדשים - אגף בינוי ותשתיות

הודעה מס' 6 - יום האישה העובדת

הודעה מס' 7 - פורים 2015

הודעה מס' 8 -  יום שבתון - בחירות לכנסת העשרים

הודעה מס' 9 - חופשה מרוכזת תשע"ה

הודעה מס' 10 - חופשת פסח - שנת תשע"ה

הודעה מס' 11 - יום השלג - פברואר 2015

הודעה מס' 12 - פרסום הוראת הנהלה בנושא החזרי שכ"ל במכללות

הודעה מס' 13 - תשלום ק"מ ממאגר היחידה

הודעה מס' 14 - בדיקות רפואיות לרווחת העובד (סגל אקדמי ומינהלי)

הודעה מס' 15 - תשלומי הונרריום למרצים אורחים - עדכון

הודעה מס' 16 - העסקת בני נוער (ילדי עובדים) בתקופת הקיץ

הודעה מס' 17 - חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט 2015

הודעה מס' 18 - חופשת החגים - שנת תשע"ו

הודעה מס' 19 - קידומי עובדים, תשע"ו-לתקופה 01/10/2015 - 30/09/2016

הודעה מס' 20 - היעדרות מהעבודה ללא אישור בגין לימודים

הודעה מס' 21 - יציאה ללימודים ולהשתלמויות סגל מינהלי - תשע"ו

הודעה מס' 22 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 23 - איחורים לעבודה בגין המצב הביטחוני

הודעה מס' 24 - נוהל שביתה - סכסוך עבודה במגזר הציבורי

הודעה מס' 25 - אסיפת עובדים