חדשות האגף

טיול אגף משאבי אנוש

27 אפריל, 2017

שלום רב,

אגף משאבי אנוש נמצא היום 27/04/17 בטיול, ולכן לא ינתנו שירותים.

נשוב לפעילות סדירה ביום ראשון, ב 30/04/17.