קרנות השתלמות

 

עובדים יקרים!

בהמשך להודעתנו מלפני מספר חודשים בנוגע להצטרפות ישירה לקרנות השתלמות, שלא באמצעות סוכן, להלן מספר עדכונים בנושא:

 

1.      עדכנו בחוזר את  התשואות לשנת 2017.

2.      נוספה להסדר חברת הראל.

3.      בחלק מהחברות ניתן לקבל הטבת דמי ניהול גם לבני זוג בכפוף לבדיקת הקרן.

4.      לנוחותכם הוספנו את  מדד שארפ לטבלת התשואות + הסבר על המדד.

 

 

להלן טבלת תשואות ודמי הניהול בקרנות עימן הגענו להסדר:

 

גוף מנהל

גובה דמי ניהול לעובדי האוניברסיטה

תשואה ברוטו שנה אחרונה (2017)

תשואה מצטברת ברוטו 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת ברוטו 5 שנים אחרונות

מדד  שארפ

נכון לחודש

דצמבר 2017

כלל

0.25%

7.76%

4.02%

5.46%

1.24

מנורה מבטחים

0.35%

7.55%

4.18%

5.75%

1.37

מגדל

0.35%

6.97%

3.81%

5.06%

1.23

קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית

0.42%

6.59%

4.17%

5.26%

1.25

הראל

0.50%

7.98%

4.77%

6.01%

1.46

פסגות

0.60%

7.13%

4.15%

5.71%

1.41

אלטשולר שחם

0.69%

10.60%

5.89%

6.7%

1.51

 

 

  • התשואות הנ"ל נלקחו מאתר הגמל-נט של משרד האוצר במסלול השקעות כללי (נכון לינואר 2018).
  • דמי הניהול הנ"ל הינם שנתיים כאחוז מהסכום הצבור בקרן.
  • אנו ממליצים לעובדים בעלי קרן השתלמות פעילה באחת הקופות לפנות ולברר בקופה שאכן מקבלים את ההטבה בדמי הניהול.
  • בקרן ההשתלמות  של עובדי האוניברסיטה , דמי הניהול נקבעים על בסיס הוצאות בפועל של הקרן.
  • אנו ממליצים לבדוק ולעקוב אחר גובה דמי הניהול והתשואות של הקרנות ולבחון בהתאם את החלופות המוצעות.
  • ניתן לבצע בכל עת השוואה בין קרנות ההשתלמות באתר הגמל-נט של משרד האוצר.
  • כל עובד רשאי לבחור בכל קרן השתלמות שיחפוץ וההנהלה ומועצת העובדים לא נוטלים על עצמם אחריות כלשהי בעניין זה.
  • ההטבות לדמי ניהול בחברות: כלל, מנורה, מגדל והראל ניתנות גם לבני זוג, בכפוף לבדיקה ואישור של הקרן.
  • מדד שארפ מודד את הביצועים של תיקי השקעות לפי חישוב של עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון כך המדד גבוה יותר.
  • ההטבה בדמי הניהול בחברת כלל ניתנת באמצעות סוכנות ב. טיקר בלבד.

 

אין בדף זה או בעצם הבחירה באחת מקרנות ההשתלמות הנ"ל משום המלצה או יעוץ כלשהם.

הבחירה צריכה להיעשות על פי העדפות וצרכים אישיים וניתן להיעזר לצורך כך במשווק/יועץ פנסיוני.

 

 

 

ההצטרפות לקרנות שבהסדר תתאפשר באחת משתי הדרכים:

 

1. מילוי טופס הצטרפות ידני לקופה המבוקשת (המפורט מטה) בצירוף צילום תעודת זהות והעברתם למר דודו יהודה

    למייל: duduy@savion.huji.ac.il.

2. פנייה לקופה בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בטבלה המצורפת:

שם הקופה

שם איש הקשר

טלפון איש הקשר    

מייל איש הקשר

להצטרפות דיגיטלית

כלל

ויקי בוסו טיקר

02-5019901

office@btiker-ins.co.il

 

מנורה מבטחים

ילנה בר-שם

054-6669366

barsheme@newmivt.co.il

 

מגדל

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

https://sites.migdal.co.il/LpsForms/Forms/Index?formId=174b#/kerenhishtalmutEmp/welcome

קופ"ג של עובדי האוניברסיטה העברית

דרור דיין

02-5680903

dror@gemel.huji.ac.il

https://gemel.huji.ac.il/forms/join.php

הראל

ורוניקה בלוקון

050-5922721

veronicab@harel-ins.co.il

 

פסגות

מרינה גוטמן

054-6309202

MarinaG@psagot.co.il

https://psagot-easysend.herokuapp.com/new-join-hishtalmut/0

אלטשולר שחם

מוקד הצטרפות

*5908

 

idana@altshul.co.il 

 

 

 
טפסי הצטרפות:
 

 

 

 

בברכה,

 

דותן זיידל                                                                                 ורדית ארז

ראש אגף משאבי אנוש                                                           יו"ר מועצת העובדים