רפואה תעסוקתית

היחידה לרפואה תעסוקתית באגף משאבי אנוש ממונה על בריאות העובד ופועלת על פי:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

תקנות הבטיחות בעבודה 

נוהל חיסון תלמידי מקצועות הבריאות

נהלי האוניברסיטה 05-031

נהלי האוניברסיטה 05-037 


היחידה לרפואה תעסוקתית עובדת בשיתוף פעולה עם המחלקה לבטיחות ולגֵהוּת של האוניברסיטה כדי להבטיח סביבת עבודה בטוחה.

היחידה לרפואה תעסוקתית מטפלת בהפניית מועמדים לעבודה, לבדיקות רפואיות, מקיימת מעקב אחר בריאות העובדים במהלך עבודתם, דואגת למתן חיסונים וכן לפיקוח רפואי תקופתי על עובדים החשופים לגורמי סיכון. נוסף על כך היחידה מציעה בדיקות רפואיות לרווחת העובד, כמו בדיקות סקר תקופתיות לעובדים העומדים בתנאי הזכאות, (בדיקות רפואיות לרווחת העובד - מדיטון)   תחנה לבדיקת השד וכן בדיקה לאיתור מוקדם של מחלת הגלאוקומה המתבצעת מעת לעת.

ביחידה לרפואה תעסוקתית מקפידים על צנעת הפרט ועל הסודיות הרפואית.

לרשותכם גב' סימה טובי, עוזרת לענייני רפואה תעסוקתית.