דותן זיידל

דותן  זיידל
ראש אגף משאבי אנוש
02-5882906

לידיעתך, פניות לדוא"ל זה נקראות בידי ראש אגף משאבי אנוש או מי מטעמו