פרסום תאריכי החופשה המרוכזת בחודש אוגוסט לשנת 2020