פוסטר העובדים המצטיינים של האוניברסיטה העברית לשנים תש"פ ותשפ"א

13 יוני, 2021
פוסטר העובדים המצטיינים של האוניברסיטה העברית לשנים תש"פ ותשפ"א

ברכות לזוכים בפרס היצטיינות אוניברסיטאי לשנים תש"פ ותשפ"א.

 

ראה גם: 2019