אירוע לילדים העולים לכיתה א' ולהוריהם, תשפ״א

7 ינואר, 2021

הודעת אגף משאבי אנוש 2020-13
אל: הסגל האקדמי הבכיר והמינהלי

ברצוננו לעדכן אתכם לגבי אירוע לילדים העולים לכיתה א' שנקיים השנה באופן מקוון ויתקיים .ZOOM- ב 17:00 בשעה 19.8.20-ב
לאירוע נשלחו הזמנות בדוא"ל לעובדים/ות מהסגל האקדמי הבכיר ומהסגל המינהלי להם ילדים אשר נולדו בשנת 2014 (״חייבי רישום לכיתה א’”).
אם יש חברי סגל או עובדים נוספים להם ילדים העולים לכיתה א' שאינם ילידי 2014, או שמסיבה כלשהי לא קיבלו את ההזמנה, הנכם/ן מוזמנים/ות לצור קשר עם מיה חבר, מנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני בדוא"ל mayah@savion.huji.ac.il.
בהצלחה לכל הילדים בכיתה א'!