דרושים באוניברסיטה העברית

לפניכם שני לוחות- לוח המיועד לעובדי אוניברסיטה בלבד ובו מפורסמים המכרזים למשרות תקניות  ולוח המיועד לכלל הציבור ובו ניתן להגיש מועמדות למשרות ארעיות.