דרושים באוניברסיטה העברית

לפניכם שני לוחות- לוח המיועד לעובדי אוניברסיטה בלבד ובו מפורסמים המכרזים למשרות תקניות, ולוח המיועד לכלל הציבור ובו ניתן להגיש מועמדות למשרות ארעיות.