נוהל תאונת דרכים

טופס (בל/250) המופק ע"י עוזר המינהל ביחידה
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls
טופס בל/211 המופק ע"י הביטוח הלאומי. + אישור מל"ל (אישור הכרה מביטוח לאומי על התאונה)
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
עבור הימים בהם העובד נעדר עקב התאונה
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
יש לצרף צילום ביטוח רכב
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png pdf doc docx
במקרים בהם התאונות בהן הפגיעה היא של עובד כהולך רגל או כנוסע בתחבורה ציבורית נא לשלוח טופס 211 מביטוח לאומי בדגש על סעיף 6 המחייב למסור פרטים על המעורבים בתאונה. במידה ולא הוגשה תביעה לביטוח לאומי – נא לשלוח פרטים של הרכב המעורב בתאונה בציון מס' רכב ושם חברת הביטוח. המקרים בהם יש להעביר את המסמכים הם: תאונת עובד בדרכו לעבודה, מהעבודה לביתו, וכל תאונה המתרחשת בכל זמן בהן מעורב כלי רכב פרטי או ציבורי, שבהן העובד היה נמצא בחופשת מחלה בעקבות התאונה. יש לשלוח את כל האישורים הקיימים, גם במקרים בהם אין אישור מסויים שלא דווח בעת התאונה.
7 + 4 =