גיוס ותקינה

גיוס

האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הוותיקה בישראל, נמנית על מאה האוניברסיטאות הטובות בעולם והראשונה בארץ בדרוגים בינלאומיים.

האוניברסיטה פועלת להרחבת ההשכלה והידע של עובדיה ומציעה הזדמנויות תעסוקה במוסד אקדמי מוביל ויוקרתי.

יחידת הגיוס והתקן עוסקת בגיוס לתפקידי המינהל השונים בכל יחידות האוניברסיטה בחמשת הקמפוסים החל מבדיקת צרכי היחידה המגייסת, ניסוח והוצאת המכרזים והפרסומים, מיון המועמדים, תיאום והשתתפות בוועדות הבחירה ועוד.

בלשונית "דרושים" תמצאו שני לוחות - לוח המיועד לעובדי האוניברסיטה בלבד ובו מרוכזים פרטי המכרזים למשרות התקניות הפנויות ולוח הצעות העבודה הפתוח לכלל הציבור, בו מופיעות כל המשרות הארעיות הפנויות לאיוש. הגשת מועמדות למשרות אלו מתבצעת באופן מקוון דרך האתר.

בנושא התקינה, היחידה אחראית על עדכון מצבת המשרות התקניות של הסגל האקדמי הבכיר ושל הסגל המנהלי באוניברסיטה, ועל ביצוע שינויים בשיבוץ העובדים במשרות התקניות.