הנפקת כרטיס עובד

* עבור הנפקה חוזרת עקב אובדן/גנבה יחויב העובד בתשלום של 20 ₪, למעט מקרים בהם יישלח למנהל הארכיב דוח גניבה מהמשטרה. החיוב יבוצע באמצעות מערכת השכר. בשאר המקרים תעודה חדשה תופק רק כנגד החזרת התעודה הישנה.
שימו לב! לפני הגשת הטופס יש להקפיד שקובץ התמונה המצורף אינו גדול מ2 מגה, אינו מכיל תווים מיוחדים, והנו באנגלית. אי הקפדה על הוראות אלו יוביל לשגיאת FORBIDDEN לאחר הגשת הטופס!!
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png
יש להזין את תאריך יום מילוי הטופס. חתימה בשדה זה מהווה התחייבות של מגיש הטופס להנפקת התעודה וחיוב העובד (במקרה של אובדן/גנבה).