הודעות האגף

הודעות אגף

הודעות אגף לשנת 2019

הודעה מס' 1- חופשה מרוכזת - קיץ תשע"ט (מתוקן)

הודעה מס' 2- יום הסגל 2019

הודעה מס' 3- ימי בחירה 2019

הודעה מס' 4- ימי מועד לעובדים שאינם יהודים 2019

הודעה מס' 5- פורים 2019

הודעה מס' 6- שי לעובדים לפי שעות

הודעה מס' 7 - פסח 2019

הודעה מס' 8- יום שבתון- בחירות לכנסת ה-21

הודעה מס' 9- חופשת פסח 2019

הודעה מס' 10- עדכון תעריפים- שכר מורים מן החוץ המועסקים עפ"י שעות ושכר עבודות נלוות

הודעה מס' 11- העברת כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים לתקציב מחקר אישי

הודעה מס' 12 - חופשה מרוכזת 2019

הודעה מס' 13  - אירוע לבנות ובנים העולים לכיתה א', ולהוריהם, תש"ף

הודעה מס' 14 - שינוי הגדרת שעת תחילת עבודה לשעה 06:30

הודעה מס' 15 - קריאת פתע

הודעה מס' 16 - אגף מינהל

הודעה מס' 17 - יום גשר

הודעה מס' 18 - צום תשעה באב - יום שבתון

הודעה מס' 19 - חופשת החגים - שנת תש"פ

הודעה מס' 20  - יום שבתון - בחירות לכנסת ה - 22

הודעה מס' 21 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 22 - הצהרת עובדים על מוגבלויות

הודעה מס' 23 - הנחיות בדבר כללי הנוכחות לעובדים בתקופת מבצע "חגורה שחורה"

הודעות אגף לשנת 2018

הודעה מס' 1 - חופשה מרוכזת אוגוסט 2018, תשע"ח

הודעה מס' 2  - ימי בחירה לשנת 2018

הודעה מס' 3 - יום הסגל תשע"ח

הודעה מס' 4  - פורים 2018

עדכון להודעה מס' 4 - פורים 2018

הודעה מס' 5 - שי לחג לעובדים מנהליים במינוי ולפי שעות - תזכורת

הודעה מס' 6 - חופשת הפסח 2018

הודעה מס' 7 - עדכון תעריפים שכר מורים מן החוץ המועסקים עפ"י שעות ושכר עבודה נלוות

הודעה מס' 8 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים 2018

הודעה מס' 9 - מעבר למערכת דיווח נוכחות חדשה

הודעה מס' 10 - תשלומי הונרריום למרצים אורחים

טופס הודעה מס' 10: טופס הצהרה להתקשרות

טופס הודעה מס' 10: W9

הודעה מס' 11 - הצהרה על קרובי משפחה המועסקים באוניברסיטה

הודעה מס' 12 - חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט 2018

הודעה מס' 13 - שינוי בחישוב שעות חודשי במערכת הנוכחות ל"תומכי המחקר" באוניברסיטה

הודעה מס' 14 - אישור עבודה בימי שישי

הודעה מס' 15 - צום תשעה באב יום שבתון

הודעה מס' 16 - עבירת משמעת

הודעה מס' 17 - הודעה על מינוי עוזרת לשירותי רווחה

הודעה בדבר חופשת החגים לשנת תשע"ט

הודעה מס' 18 - יום שבתון-בחירות לרשויות המקומיות

הודעה מס' 19 - הכרה בימי צום כימי בחירה

הודעה מס' 20 - דיווח העדרות מסיבות מחלה

הודעה מס' 21 - חופשת החגים - שנת תשע"ט - עדכון

הודעה מס' 22 - רה ארגון במחלקת כח אדם

הודעה מס' 23 - תשלומי הונרריום למרצים אורחים

הודעה מס' 24 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 25 - התמודדות וטיפול במצבי אבל ריענון הודעה מיום – 24/2/2014

הודעה מס' 26 - עבירת משמעת - זיוף חתימות של מורשה חתימה

הודעה מס' 27 - היעדרות בגין תאונת דרכים

הודעה מס' 28 - תעריפי תחבורה ציבורית

הודעות אגף לשנת 2017

הודעה מס' 1 - יישום צו הרחבה לעידוד תעסוקה של עובדים עם מוגבלות

הודעה מס' 2 - פורים תשע"ז

הודעה מס' 3 - יום הסגל תשע"ז

הודעה מס' 4 - ימי בחירה

הודעה מס' 5 - חוק שכר המינימום 2017

הודעה מס' 6 - שינוי אופן הגשות במכרזים פנימיים

הודעה מס' 7 - שינויי מבחני בקיאות אנגלית 2017

הודעה מס' 8 - השקת אפליקצייה לסגל

נספח להודעה מס' 8

הודעה מס' 9 - חופשה מרוכזת לשנת תשע"ז 2017

הודעה מס' 10 - חופשת חג הפסח לשנת תשע"ז 2017

הודעה מס' 11 - הודעה בדבר שי לעובדים לחג הפסח 2017

הודעה מס' 12 - הוספת מידע באפליקציית הסגל

הודעה מס' 13 - חופשת ערב פסח (יום לפני)

הודעה מס' 14 - נוהל הטיפול בסיום עבודה של עובד לפי שעות

הודעה מס' 15 - עדכון בנושא יום הזיכרון וחופשת ל"ג בעומר

הודעה מס' 16 - ל"ג בעומר לשנת 2017
 

הודעה מס' 17 - ערב חג שבועות לשנת 2017

הודעה מס' 18 - עדכון בנושא ל"ג בעומר

הודעה מס' 19 - הערכות לקראת הגעת נשיא ארה"ב טראמפ

הודעה מס' 20 - חופשה מרוכזת באוגוסט 2017

הודעה מס' 21 - צום תשעה באב - יום שבתון

הודעה מס' 22 - חופשת החגים לשנת תשע"ח

הודעה מס' 23 - הקלות לעובדות שבני זוגם משרתים במילואים

הודעה מס' 24 - קיצור יום עבודה בגין גיל עבור העובדים בדירוג המינהל

הודעה מס' 25 - הודעה על סיום עבודה של העוזר לשירותי רווחה באגף משאבי אנוש ופיזור תחומי האחריות

הודעה מס' 26  - הודעת אגף בדבר החתמת כרטיס נוכחות שלא בהתאם לכללים

הודעות אגף לשנת 2016

הודעה מס' 1 - העברת כספים מקרן קשרי מדע בינלאומיים לתקציב מחקר אישי

הודעה מס' 2 - שימוש במחוללי סיסמאות

הודעה מס' 3 - יום האישה העובדת

הודעה מס' 4 - ימי מועד לעובדים שאינם יהודים

הודעה מס' 5 - ימי בחירה לשנת 2016

הודעה מס' 6 - שינוי בחישוב שעות חודשי - במערכת הנוכחות

הודעה מס' 7 - הודעת שלג מיום ה - 26/01/16

הודעה מס' 8 - שינוי טפסי הערכה וקידום עובדים מינהליים

הודעה מס' 9 - חופשה מרוכזת בקיץ תשע"ו

הודעה מס' 10 - פורים תשע"ו

הודעה מס' 11 - חופשת פסח תשע"ו

הודעה מס' 12 - רישום הפקדות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות

הודעה מס' 13 - מינוי עוזרת לשירותי רווחה

הןדעה מס' 14 - ריענון הנחיות בנוגע לבדיקות רפואיות לעובדים חדשים

הודעה מס' 15 - היעדרות עובד לאחר לידת בת-זוג

הודעה מס' 16 - יציאת עובדים מנהליים לסיורים יחידתיים מחוץ לאוניברסיטה

הודעה מס' 17 - ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות

נספח 1 - אישור על מוגבלות

נספח 2 - הצהרה - היעדרות בשל מחלת ילד עם מוגבלות

הודעה מס' 18 - חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט 2016

הודעה מס' 19 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 20 - סיוע וטיפול בנפטרים חברי סגל אקדמי, מינהלי וגמלאים

הודעה מס' 21 - חופשת החגים לשנת 2016

הודעה מס' 22 - אירועי פרישה לעובדים המנהליים

הודעה מס' 23 - ימי בחירה שנת 2016 - הבהרה

הודעה מס' 24 - תשלום הוצאות אחזקת רכב ממאגר תקציב היחידה

הודעה מס' 25 - ימי מועד לעובדים שאינם יהודים

הודעות אגף לשנת 2015

הודעה מס' 1 - מניעת הפליה בעבודה

הודעה מס' 2 - ימי מועד לעובדים שאינם יהודים

הודעה מס' 3 - בחירות לכנסת העשרים

הודעה מס' 4 - ימי בחירה-שנת 2015

הודעה מס' 5 - מינויים חדשים - אגף בינוי ותשתיות

הודעה מס' 6 - יום האישה העובדת

הודעה מס' 7 - פורים 2015

הודעה מס' 8 -  יום שבתון - בחירות לכנסת העשרים

הודעה מס' 9 - חופשה מרוכזת תשע"ה

הודעה מס' 10 - חופשת פסח - שנת תשע"ה

הודעה מס' 11 - יום השלג - פברואר 2015

הודעה מס' 12 - פרסום הוראת הנהלה בנושא החזרי שכ"ל במכללות

הודעה מס' 13 - תשלום ק"מ ממאגר היחידה

הודעה מס' 14 - בדיקות רפואיות לרווחת העובד (סגל אקדמי ומינהלי)

הודעה מס' 15 - תשלומי הונרריום למרצים אורחים - עדכון

הודעה מס' 16 - העסקת בני נוער (ילדי עובדים) בתקופת הקיץ

הודעה מס' 17 - חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט 2015

הודעה מס' 18 - חופשת החגים - שנת תשע"ו

הודעה מס' 19 - קידומי עובדים, תשע"ו-לתקופה 01/10/2015 - 30/09/2016

הודעה מס' 20 - היעדרות מהעבודה ללא אישור בגין לימודים

הודעה מס' 21 - יציאה ללימודים ולהשתלמויות סגל מינהלי - תשע"ו

הודעה מס' 22 - דמי שבתון והקצבה לקשרי מדע בינלאומיים

הודעה מס' 23 - איחורים לעבודה בגין המצב הביטחוני

הודעה מס' 24 - נוהל שביתה - סכסוך עבודה במגזר הציבורי

הודעה מס' 25 - אסיפת עובדים

 

הודעות אגף לשנת 2014