Table of Contents

הגשת בקשה לעבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה - סגל אקדמי

הכניסה למערכת דרך קישור והגשת הבקשה המקוונת. הבקשה תועבר באופן אוטומטי לכל הנוגעים בדבר. לאחר אישור הבקשה ע"י הרקטור, יתקבל בתיבת הדוא"ל של חבר/ת הסגל מכתב אישור על העסקה.
 
 
תמיכה במקרה של בעיות ההזדהות ו/או כניסה או בעיה טכנית אחרת ניתן לקבל במרכז התמיכה באגף המחשוב
(ניתן לפנות בכל הערוצים לרבות טלפון 025883450, או ווטצאפ 0525886733 )
 
תקלות אחרות יש לפנות לעוזר דיקן ביחידה.