הגשת מועמדות למשרות הפתוחות לכלל הציבור

מי רשאי להגיש מועמדות?

בלוח הדרושים הפתוח לכל יכולים להגיש מועמדותם מועמדים מחוץ לאוניברסיטה. כן, יוכלו להגיש מועמדותם עובדי אוניברסיטה בעלי מינוי ארעי שהינם בעלי ותק של למעלה מ - 11 חודשים בתפקידם הנוכחי.
בלוח תוכלו למצוא את שלל המשרות הארעיות הפנויות בחמשת הקמפוסים של האוניברסיטה בכל תחומי העיסוק של הסגל המנהלי- אדמיניסטרציה, הנדסה, עבודת מעבדה, טכנאות ועוד.

תהליך הגיוס למשרות ארעיות

משרה ארעית תפורסם לרוב לפרק זמן של שבועיים, ובפרסום עצמו יצוין התאריך האחרון להגשת המועמדות. לא ניתן יהיה לקבל מועמדויות של מי שיגישו את מועמדותם לאחר המועד הנקוב.
אנו מפיצים את נוסח הפרסום באמצעות הדוא"ל האוניברסיטאי לכלל הסגל המנהלי, מפרסמים את המשרה באתרי דרושים חינמיים וכמובן בלוח הדרושים הפתוח לכל

מועמדות למשרה ניתן להגיש רק דרך האתר המקוון, באמצעות העלאת קובץ קורות חיים וצירוף קבצים כנדרש- תעודות השכלה ובמידה ואתם מעוניינים בכך המלצות כתובות או מספרי טלפון של ממליצים. כמו כן יש לענות על השאלות בשאלון המקוון (עבודה בעבר באוניברסיטה, הצהרה על קרבת משפחה ועוד).

יחידת הגיוס מקבלת אליה את כל קורות החיים למשרה, ממיינת אותם בהתאם לדרישות המשרה שצויינו ומעבירה ליחידה המגייסת את קורות החיים המתאימים. מבין אלו, בוחרת היחידה את מי מבין המועמדים היא מעונייינת לזמן לראיון עומק.

לאחר ראיונות העומק מעבירה היחידה המגייסת ליחידת הגיוס את שמות המועמדים שהיא מעוניינת להעביר לשלב המיון האחרון- וועדת הבחירה- ראיון קצר עם המועמדים בו לוקחים חלק נציגי היחידה המגייסת, נציגי אגף משאבי אנוש ונציג של ועד העובדים.
.
יש לציין כי במידה ונדרשה רמת אנגלית לתפקיד יזומנו המועמדים על ידי יחידת הגיוס למבחן אנגלית טרם התכנסות הוועדה. מועמדים שלא עמדו ברמה הנדרשת יוכלו להופיע בפני הוועדה רק במידה והפער בין רמת האנגלית הנדרשת לזו שהושגה היא של רמה אחת בלבד, או-אז במידה וייבחרו לתפקיד, יהיה עליהם לשפר את רמתם לרמה הנדרשת תוך פרק זמן של שנה.

 

להגשת מועמדות למשרה ארעית