פטור והחזרי שכר לימוד

ע"פ הוראות ההנהלה, בני משפחה של עובדים זכאים לפטור משכ"ל/ להחזר עבור לימודים לתואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 

בקשות לפטור משכ"ל באוניברסיטה העברית-

ע"פ הוראת ההנהלה 05-017  עובדים קבועים/ ארעיים מעל 5 שנים וכן בני משפחה של עובדים זכאים לפטור משכ"ל באוניברסיטה העברית.

לפרטים ובירור זכאות יש לפנות ליחידה לשכר לימוד ותשלומים במינהל תלמידים לגב' דניאלה זנבטור בטלפון 02-5882369 או במייל: danielal@savion.huji.ac.il

 

בקשות לפטור משכ"ל באוניברסיטאות המוכרות: בן-גוריון, בר-אילן, חיפה, טכניון, מכון וייצמן, תל-אביב

הוראת הנהלה 05-017 מחלקת כח אדם מטפלת בפטורים עבור בני משפחה הלומדים באוניברסיטאות המחקר (מלבד האוניברסיטה העברית) בהתאם להסכם בין האוניברסיטאות.

בקשה לפטור משכ"ל תטופל רק לאחר אישור קבלה ללימודים מהאוניברסיטה.

לפרטים, ניתן לצור קשר עם גב' רחלי ביטון, בדוא"ל t-refund@savion.huji.ac.il יש למלא את טופס 054 - בקשה לפטור משכר לימוד באוניברסיטאות המוכרות

 

 

החזר שכר לימוד במכללות ובאוניברסיטה הפתוחה-

הוראת הנהלה 05-057 - ההחזרים הינם באחריות יחידת ההדרכה באגף משאבי אנוש ומיועדים לבני משפחת עובדים זכאים הלומדים במכללות, האוניברסיטה הפתוחה או באוניברסיטת אריאל. ההחזר מתבצע בסוף השנה האקדמית. יש למלא את טופס בקשה להחזר שכ"ל ולצרף את האישורים הנדרשים ע"פ המפורט בהוראה.

לפרטים, ניתן לצור קשר עם גל ברכאל בדוא"ל galbr@savion.huji.ac.il   
או בטלפון 02-5882717