פנסיה - סגל אקדמי בכיר

הסדרת החיסכון הפנסיוני  - סגל אקדמי בכיר

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור הסגל הבכיר באוניברסיטה:

קרן פנסיה

חלופות

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

פרטי איש הקשר

הערות

מנורה מבטחים

א'

ב'

ג'

0.13%

0.035%

0%

0.9%

1.7%

2.19%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

דמי ניהול של 0% לקופה המשלימה.

ישנן חלופות דמי ניהול נוספות בהתאם להסדר האוניברסיטה.

כלל

א'

ב'

ג'

0.135%

0.05%

0%

0.8%

1.75%

2.2%

קישור לטופס הצטרפות

אליהו דאלי

052-3888280

elida@clal-ins.co.il

 

דמי ניהול של 0% לקופה המשלימה.

מגדל – מקפת

א'

ב'

0.14%

0.05%

0.9%

1.5%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

 

הראל

א'

ב'

0.14%

0%

0.9%

2.55%

קישור לטופס הצטרפות

יעל הולנדר

050-6323897

yaelho@harel-ins.co.il

 

הפניקס

אין חלופה

0.13%

0.8%

הצטרפות דרך איש הקשר - עמית רומנו

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

 

 

 

בעת ההצטרפות לקופת מבטחים או כלל, יופקדו מידי חודש לרכיב הפיצויים 8.1% (ההפקדה ליתר הקופות הינה 6%). חברי סגל אשר יבחרו בקופה בעלת שיעור הפקדה של 6%, ייהנו בסיום העסקתם בפיצויים מוגדלים בהיקף של 2.1% מהשכר האחרון כפול מספר שנות העבודה המזכות בהטבה.

 

 

חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

 

רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.10%

1.49%

נופר הירש

052-6836123

nofarh@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
  • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.

 

ידוע לי כי במידה ולא אבחר בקופה כלשהי , אצטרף באופן אוטומטי לקרן הפנסיה של הלמן אלדובי שהינה אחת מארבע קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י רשות שוק ההון במשרד האוצר לשמש כ"קרנות ברירת מחדל" ונבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כקרן ברירת מחדל.

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.