ביום חמישי, 12.05 אגף משאבי אנוש נמצאים בסיור אגפי. נשוב לפעילות ביום ראשון 15.05.