העסקת עובדים עם מוגבלות

 

העסקת עובדים עם מוגבלות

 

האוניברסיטה העברית רואה חשיבות רבה בהעסקה של עובדים עם מוגבלויות שונות ועושה מאמצים ופעולות שונות לצורך קידום העסקתם. מאמץ זה נובע הן מתוך ראייה ערכית והן מתוקף דרישות החוק וצו ההרחבה בנושא.

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) אדם עם מוגבלות הינו:

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, בעבר או בהווה, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.  

צו ההרחבה לעידוד ולהגברת תעסוקת אנשים עם מוגבלות (2014) קובע כי נדרש ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בקרב כלל העובדים וכי 3% ומעלה מכלל המועסקים בארגון יהיו עובדים עם מוגבלות.

התאמות לעובדים עם מוגבלות:

התאמה היא שינוי, תוספת, אביזר או שירות הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות מעבר לנדרש לעמיתו ללא מוגבלות, לשם השתלבותו המקצועית ולשם תפקוד יום יומי במקום העבודה ככלל העובדים.

למי פונים?

עובדת הרווחה באגף משאבי אנוש, עו"ס דנה פינטו אחראית תעסוקת עובדים עם מוגבלות. במסגרת תפקידה אחראית על:

  • ליווי תהליכי הגיוס והקליטה של עובדים עם מוגבלות
  • ליווי שוטף במהלך תקופת ההעסקה
  • סיוע בביצוע התאמות נדרשות לעובדים הזקוקים לכך
  • העלאת המודעות וקיום הדרכות בנושא

ניתן ליצור קשר במייל- danapinto@savion.huji.ac.il  או בטלפון 02-5881553

 

לקישור לטופס הצהרת עובד על מוגבלות