העסקת עובדים בעלי מוגבלויות

האוניברסיטה העברית רואה חשיבות רבה בהעסקה של עובדים בעלי מוגבלויות שונות ועושה מאמצים ופעולות שונות לצורך קידום העסקתם.

מאמץ זה נובע הן מתוך ראייה ערכית לגבי חשיבות הנושא באוניברסיטה והן מתוקף דרישות החוק וצו ההרחבה בנושא.

לכל שאלה, בקשה או סיוע בעניין, ניתן לפנות לעו"ס גב' דנה פינטו, עוזרת לשירותי רווחה האחראית על תחום זה בדוא"ל - danapinto@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5881553.

 

לקישור לטופס הצהרת עובדים בעלי מוגבלות