קרנות פנסיה

פנסיה - עובדים פעילים

 

עובדות/ים יקרים שלום וברכה,

לאור השינויים בשוק הפנסיה ובהתאם להנחיות החדשות של משרד האוצר בעניין קרנות פנסיה ברירת המחדל, קיימנו סבב פגישות עם קרנות הפנסיה בישראל, על מנת להוזיל את דמי הניהול ולשפר את השירות.

אנחנו שמחים לבשר על חתימת הסכמים חדשים עם קרנות הפנסיה בישראל ועל הוזלת דמי הניהול עבור כלל עובדי האוניברסיטה.

 

לתשומת לבכם:

  1. דמי הניהול החדשים לא חלים באופן אוטומטי על עמיתים קיימים. לצורך הפחתת דמי הניהול בחשבונך , יש לפנות לאיש הקשר בקופה (לפי הרשימה מטה) .
  2. מומלץ לכל עובד לפנות לאיש הקשר של האוניברסיטה בקרן בה הוא מבוטח ולבקש פגישת ייעוץ אישית ללא עלות. וזאת, כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי, מסלולי ההשקעה ומסלולי דמי הניהול לצרכיו האישיים.
  3. בקרנות מנורה מבטחים, כלל הראל, ו-מגדל קיימים מסלולי דמי ניהול מטיבים, המותאמים לבעלי צבירה גבוהה. יש לפנות לאיש הקשר בקרן ולבחון מעבר למסלול המפחית את דמי הניהול מהצבירה.
  4. עובדים בסגל המנהלי המשלמים דמי חבר להסתדרות זכאים לדמי ניהול מופחתים במנורה מבטחים (0.13% מהצבירה, 0.9% מהפקדה). מומלץ לפנות לגב' ילנה בר-שם לצורך הפחתת דמי הניהול.
  5. ברוב הקרנות ניתן לקבל הטבה בדמי הניהול לבני משפחה מקרבה ראשונה. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לאיש הקשר בקרן.

 

להלן רשימת הקרנות ודמי הניהול החדשים:

קרן פנסיה

סוג ההסדר

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

הערות

מנורה מבטחים

חדש

ישן

0.15%

0.19%

0.9%

0.9%

ראו סעיפים 3+4

כלל

חדש

ישן

0.15%

0.19%

0.8%

0.9%

ראו סעיף 3

מגדל – מקפת

חדש

ישן

0.14%

0.19%

0.92%

0.9%

ראו סעיף 3

הראל

חדש

ישן

0.15%

-

0.9%

-

ראו סעיף 3

הפניקס

חדש

ישן

0.13%

-

0.8%

-

 

הלמן אלדובי

חדש

ישן

0.05%

0.1%

1.49%

1.49%

 

אלטשולר שחם

חדש

ישן

0.10%

-

1.49%

-

 

אילון מיטב

חדש

ישן

0.05%

0.05%

1.49%

2.49%

 

פסגות

חדש

ישן

0.09%

-

1.68%

-

 

 

 

 

 

 

קרן פנסיה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

מייל

מנורה מבטחים

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

כלל

דביר אלקמל

052-5648881

DvirE@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

ורוניקה בלוקון

050-5922721

veronicab@harel-ins.co.il

הפניקס

אהל נוסבאום

054-3341002

AhalN@Phoenix.co.il

אלטשולר שחם

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

הלמן אלדובי

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

פסגות

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר. קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד. באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

 

 

מעודכן ליולי 2019

 

 

פנסיה - לעובדים חדשים

הסדרת החיסכון הפנסיוני

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

 הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור עובדי האוניברסיטה:

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

מנורה מבטחים

0.15%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

כלל

0.15%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

דביר אלקמל

052-5648881

DvirE@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

0.14%

0.92%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

0.15%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

ורוניקה בלוקון

050-5922721

veronicab@harel-ins.co.il

הפניקס

0.13%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

אהל נוסבאום

054-3341002

AhalN@Phoenix.co.il

 

        חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

        רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.1%

1.49%

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
  • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.
  • הלמן אלדובי נבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כ"קרן ברירת מחדל"

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

פנסיה - סגל אקדמי בכיר

הסדרת החיסכון הפנסיוני  - סגל אקדמי בכיר

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור הסגל הבכיר באוניברסיטה:

קרן פנסיה

חלופות

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

פרטי איש הקשר

הערות

מנורה מבטחים

א'

ב'

ג'

0.14%

0.08%

0

0.9%

1.45%

2.5%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

דמי ניהול של 0% לקופה המשלימה.

ישנן חלופות דמי ניהול נוספות בהתאם להסדר האוניברסיטה.

כלל

א'

ב'

ג'

0.15%

0.05%

0%

0.8%

1.75%

2.2%

קישור לטופס הצטרפות

דביר אלקמל

052-5648881

DvirE@clal-ins.co.il

דמי ניהול של 0% לקופה המשלימה.

מגדל – מקפת

א'

ב'

0.14%

0.05%

0.92%

1.5%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

 

הראל

א'

ב'

0.15%

0.05%

0.9%

2%

קישור לטופס הצטרפות

ורוניקה בלוקון

050-5922721

veronicab@harel-ins.co.il

 

הפניקס

אין חלופה

0.13%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

אהל נוסבאום

054-3341002

AhalN@Phoenix.co.il

 

 

 

בעת ההצטרפות לקופת מבטחים או כלל, יופקדו מידי חודש לרכיב הפיצויים 8.1% (ההפקדה ליתר הקופות הינה 6%). חברי סגל אשר יבחרו בקופה בעלת שיעור הפקדה של 6%, ייהנו בסיום העסקתם בפיצויים מוגדלים בהיקף של 2.1% מהשכר האחרון כפול מספר שנות העבודה המזכות בהטבה.

 

 

חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

 

רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.10%

1.49%

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
  • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.

 

ידוע לי כי במידה ולא אבחר בקופה כלשהי , אצטרף באופן אוטומטי לקרן הפנסיה של הלמן אלדובי שהינה אחת מארבע קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י רשות שוק ההון במשרד האוצר לשמש כ"קרנות ברירת מחדל" ונבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כקרן ברירת מחדל.

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.