שכר ופנסיה

מחלקת שכר ופנסיה: מחלקה אחראית על חישוב ותשלום שכרם של העובדים ותשלום הפנסיה לגמלאי האוניברסיטה העברית, המבוטחים בפנסיה תקציבית. חישוב השכר מתבצע באמצעות מערכת שכר של האוניברסיטה העברית.

מדור הפנסיה: מדור פנסיה ופיצויים מסייע, תומך ומייעץ בענייני הפנסיה של העובדים והגמלאים הזכאים לתשלומי פנסיה במסגרת הסכם הפנסיה התקציבית.

בעת סיום העסקה מטפל המדור בעובדי האוניברסיטה המסיימים את העסקתם במוסד עקב התפטרות, פיטורין, סיום חוזה, הקפאת זכויות או יציאה לפנסיה. המדור עוסק בחישוב הפיצויים וקצבת הפרישה (למבוטחים בפנסיה תקציבית בלבד) וכן בתשלום מענקים וקצבאות.

כגעקרדע

עלון מידע לגמלאים

קישורים שימושיים

מידע וטפסים

קרנות פנסיה

פנסיה - עובדים פעילים

 

עובדות/ים יקרים שלום וברכה,

לאור השינויים בשוק הפנסיה ובהתאם להנחיות החדשות של משרד האוצר בעניין קרנות פנסיה ברירת המחדל, קיימנו סבב פגישות עם קרנות הפנסיה בישראל, על מנת להוזיל את דמי הניהול ולשפר את השירות.

אנחנו שמחים לבשר על חתימת הסכמים חדשים עם קרנות הפנסיה בישראל ועל הוזלת דמי הניהול עבור כלל עובדי האוניברסיטה.

 

לתשומת לבכם:

 1. דמי הניהול החדשים לא חלים באופן אוטומטי על עמיתים קיימים. לצורך הפחתת דמי הניהול בחשבונך , יש לפנות לאיש הקשר בקופה (לפי הרשימה מטה) .
 2. מומלץ לכל עובד לפנות לאיש הקשר של האוניברסיטה בקרן בה הוא מבוטח ולבקש פגישת ייעוץ אישית ללא עלות. וזאת, כדי להתאים את הכיסוי הביטוחי, מסלולי ההשקעה ומסלולי דמי הניהול לצרכיו האישיים.
 3. בקרנות מנורה מבטחים, כלל הראל, ו-מגדל קיימים מסלולי דמי ניהול מטיבים, המותאמים לבעלי צבירה גבוהה. יש לפנות לאיש הקשר בקרן ולבחון מעבר למסלול המפחית את דמי הניהול מהצבירה.
 4. עובדים בסגל המנהלי המשלמים דמי חבר להסתדרות זכאים לדמי ניהול מופחתים במנורה מבטחים (0.13% מהצבירה, 0.9% מהפקדה). מומלץ לפנות לגב' ילנה בר-שם לצורך הפחתת דמי הניהול.
 5. ברוב הקרנות ניתן לקבל הטבה בדמי הניהול לבני משפחה מקרבה ראשונה. לבדיקת הזכאות ניתן לפנות לאיש הקשר בקרן.

 

להלן רשימת הקרנות ודמי הניהול החדשים:

קרן פנסיה

סוג ההסדר

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

הערות

מנורה מבטחים

חדש

ישן

0.15%

0.19%

0.9%

0.9%

ראו סעיפים 3+4

כלל

חדש

ישן

0.15%

0.19%

0.8%

0.9%

ראו סעיף 3

מגדל – מקפת

חדש

ישן

0.14%

0.19%

0.92%

0.9%

ראו סעיף 3

הראל

חדש

ישן

0.15%

-

0.9%

-

ראו סעיף 3

הפניקס

חדש

ישן

0.10%

-

1.45%

-

 

הלמן אלדובי

חדש

ישן

0.05%

0.1%

1.49%

1.49%

 

אלטשולר שחם

חדש

ישן

0.10%

-

1.49%

-

 

אילון מיטב

חדש

ישן

0.05%

0.05%

1.49%

2.49%

 

פסגות

חדש

ישן

0.09%

-

1.68%

-

 

 

 

 

 

 

קרן פנסיה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

מייל

מנורה מבטחים

ילנה בר-שם

054-6669366

BARSHEME@NEWMIVT.CO.IL

כלל

מאיה קצלסקי

052-3332908

mayape@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

ורוניקה בלוקון

050-5922721

veronicab@harel-ins.co.il

הפניקס

אהל נוסבאום

054-3341002

AhalN@Phoenix.co.il

אלטשולר שחם

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

הלמן אלדובי

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

פסגות

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר. קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד. באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

 

 

מעודכן ליולי 2019

 

 

פנסיה - לעובדים חדשים

הסדרת החיסכון הפנסיוני

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

 הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור עובדי האוניברסיטה:

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

מנורה מבטחים

0.15%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

ילנה בר-שם

054-6669366

barsheme@newmivt.co.il

כלל

0.15%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

מאיה קצלסקי

052-3332908

mayape@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

0.14%

0.92%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

0.15%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

ורוניקה בלוקון

050-5922721

veronicab@harel-ins.co.il

הפניקס

0.10%

1.45%

קישור לטופס הצטרפות

אהל נוסבאום

054-3341002

AhalN@Phoenix.co.il

 

        חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

        רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.1%

1.49%

ערן אזוגי

052-8130757

EranA@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
 • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.
 • הלמן אלדובי נבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כ"קרן ברירת מחדל"

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.

קרנות השתלמות

 

עובדים יקרים!

בהמשך להודעתנו מלפני מספר חודשים בנוגע להצטרפות ישירה לקרנות השתלמות, שלא באמצעות סוכן, להלן מספר עדכונים בנושא:

 

1.      עדכנו בחוזר את  התשואות לשנת 2017.

2.      בחלק מהחברות ניתן לקבל הטבת דמי ניהול גם לבני זוג בכפוף לבדיקת הקרן.

3.      לנוחותכם הוספנו את  מדד שארפ לטבלת התשואות + הסבר על המדד.

 

 

להלן טבלת תשואות ודמי הניהול בקרנות עימן הגענו להסדר:

 

גוף מנהל

גובה דמי ניהול לעובדי האוניברסיטה

תשואה ברוטו שנה אחרונה (2017)

תשואה מצטברת ברוטו 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת ברוטו 5 שנים אחרונות

מדד  שארפ

נכון לחודש

דצמבר 2017

כלל

0.25%

7.76%

4.02%

5.46%

1.24

מנורה מבטחים

0.35%

7.55%

4.18%

5.75%

1.37

מגדל

0.35%

6.97%

3.81%

5.06%

1.23

קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית

0.42%

6.59%

4.17%

5.26%

1.25

פסגות

0.60%

7.13%

4.15%

5.71%

1.41

אלטשולר שחם

0.69%

10.60%

5.89%

6.7%

1.51

 

 

 • התשואות הנ"ל נלקחו מאתר הגמל-נט של משרד האוצר במסלול השקעות כללי (נכון לינואר 2018).
 • דמי הניהול הנ"ל הינם שנתיים כאחוז מהסכום הצבור בקרן.
 • אנו ממליצים לעובדים בעלי קרן השתלמות פעילה באחת הקופות לפנות ולברר בקופה שאכן מקבלים את ההטבה בדמי הניהול.
 • בקרן ההשתלמות  של עובדי האוניברסיטה , דמי הניהול נקבעים על בסיס הוצאות בפועל של הקרן.
 • אנו ממליצים לבדוק ולעקוב אחר גובה דמי הניהול והתשואות של הקרנות ולבחון בהתאם את החלופות המוצעות.
 • ניתן לבצע בכל עת השוואה בין קרנות ההשתלמות באתר הגמל-נט של משרד האוצר.
 • כל עובד רשאי לבחור בכל קרן השתלמות שיחפוץ וההנהלה ומועצת העובדים לא נוטלים על עצמם אחריות כלשהי בעניין זה.
 • ההטבות לדמי ניהול בחברות: כלל, מנורה, מגדל ניתנות גם לבני זוג, בכפוף לבדיקה ואישור של הקרן.
 • מדד שארפ מודד את הביצועים של תיקי השקעות לפי חישוב של עודף התשואה ליחידת סיכון על נכסי ההשקעה. ככל שהתשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון כך המדד גבוה יותר.
 • ההטבה בדמי הניהול בחברת כלל ניתנת באמצעות סוכנות ב. טיקר בלבד.

 

אין בדף זה או בעצם הבחירה באחת מקרנות ההשתלמות הנ"ל משום המלצה או יעוץ כלשהם.

הבחירה צריכה להיעשות על פי העדפות וצרכים אישיים וניתן להיעזר לצורך כך במשווק/יועץ פנסיוני.

 

 

 

ההצטרפות לקרנות שבהסדר תתאפשר:

 פנייה לקופה בהתאם לפרטי הקשר המופיעים בטבלה המצורפת:

שם הקופה

שם איש הקשר

טלפון איש הקשר    

מייל איש הקשר

להצטרפות דיגיטלית

כלל

ויקי בוסו טיקר

02-5019901

office@btiker-ins.co.il

לצורך השלמת ההצטרפות יש להעביר את הטופס לאשת הקשר בצירוף צילום ת.ז - לטופס לחצו כאן

מנורה מבטחים

ילנה בר-שם

054-6669366

barsheme@newmivt.co.il

לטופס מקוון לחצו כאן

מגדל

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

לטופס המקוון לחצו כאן

קופ"ג של עובדי האוניברסיטה העברית

דרור דיין

02-5680903

dror@gemel.huji.ac.il

לטופס מקוון לחצו כאן

פסגות

מרינה גוטמן

054-6309202

MarinaG@psagot.co.il

לטופס המקוון לחצו כאן

אלטשולר שחם

מוקד הצטרפות

*5908

 

idana@altshul.co.il 

 

לטופס המקוון לחצו כאן

 
 

 

 

 

בברכה,

 

דותן זיידל                                                                                 ורדית ארז

ראש אגף משאבי אנוש                                                           יו"ר מועצת העובדים

 

 

 

 

צור קשר