גיוס ותקינה

גיוס

האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הוותיקה בישראל, נמנית על מאה האוניברסיטאות הטובות בעולם והראשונה בארץ בדרוגים בינלאומיים.

האוניברסיטה פועלת להרחבת ההשכלה והידע של עובדיה ומציעה הזדמנויות תעסוקה במוסד אקדמי מוביל ויוקרתי.

יחידת הגיוס והתקן עוסקת בגיוס לתפקידי המינהל השונים בכל יחידות האוניברסיטה בחמשת הקמפוסים החל מבדיקת צרכי היחידה המגייסת, ניסוח והוצאת המכרזים והפרסומים, מיון המועמדים, תיאום והשתתפות בוועדות הבחירה ועוד.

בלשונית "דרושים" תמצאו שני לוחות - לוח המיועד לעובדי האוניברסיטה בלבד ובו מרוכזים פרטי המכרזים למשרות התקניות הפנויות ולוח הצעות העבודה הפתוח לכלל הציבור, בו מופיעות כל המשרות הארעיות הפנויות לאיוש. הגשת מועמדות למשרות אלו מתבצעת באופן מקוון דרך האתר.

בנושא התקינה, היחידה אחראית על עדכון מצבת המשרות התקניות של הסגל האקדמי הבכיר ושל הסגל המנהלי באוניברסיטה, ועל ביצוע שינויים בשיבוץ העובדים במשרות התקניות.

דרושים באוניברסיטה העברית

לפניכם שני לוחות- לוח המיועד לעובדי אוניברסיטה בלבד ובו מפורסמים המכרזים למשרות תקניות, ולוח המיועד לכלל הציבור ובו ניתן להגיש מועמדות למשרות ארעיות.

 

 

 

הגשת מועמדות למכרז פנימי

מי רשאי להגיש מועמדות?

בכל מקרה, עובדים רשאים להגיש מועמדותם למשרה רק במידה והם מועסקים בתפקידם הנוכחי 11 חודשים ומעלה.

מועמדות למכרז פנימי רשאים להגיש עובדים בעלי מינוי קבוע באוניברסיטה וכן עובדים בעלי מינוי ארעי (לרבות חוזה), אשר עבדו ברציפות 3 שנים לפחות בעת פרסום המכרז, והם בעלי השכלה וכישורים מתאימים כפי שפורסם במכרז.

מועמדות למכרז פנימי חוזר רשאים להגיש עובדים בעלי מינוי קבוע באוניברסיטה וכן עובדים בעלי מינוי ארעי (לרבות חוזה), אשר עבדו ברציפות 11 חודשים לפחות בעת פרסום המכרז, והם בעלי השכלה וכישורים מתאימים כפי שפורסם במכרז.

מועמדות למכרז חיצוני רשאים להגיש הן עובדי אוניברסיטה והן מועמדים מחוצה לה ובתנאי שהם בעלי השכלה וכישורים מתאימים כפי שפורסם במכרז.

תהליך הגיוס למשרות תקניות

מכרז למשרה תקנית יפורסם לרוב לפרק זמן של שבועיים ויצויין בו התאריך האחרון להגשת המועמדות. לא ניתן יהיה לקבל מועמדויות של מי שיגישו את מועמדותם לאחר המועד הנקוב. כמו כן יפורסם במכרז מועד כינוסה של וועדת הבחירה כך שהמועמדים יוכלו להתארגן בהתאם.

המכרז יפורסם על ידי עוזרת בכירה לגיוס ארגון ותקן לכל עובדי הסגל המנהלי באמצעות הדוא"ל האוניברסיטאי וכן יפורסם בלוח הדרושים של העובדים. 

את המועמדות למכרז יש להגיש דרך האתר המקוון, למלא את הפרטים ולצרף את הקבצים כנדרש- קורות חיים, תעודות השכלה אם נדרשו כאלה כדרישת סף במכרז ובמידה ואתם מעוניינים בכך המלצות כתובות או מספרי טלפון של ממליצים.

במידה ונדרשה רמת אנגלית לתפקיד יזומנו המועמדים על ידי יחידת הגיוס למבחן אנגלית טרם התכנסות הוועדה. עם זאת, גם אם לא עמד/ה העובד/ת ברמת האנגלית הדרושה, לא תיפסל המועמדות לתפקיד. אך, במידה ואותו מועמד ייבחר על ידי הוועדה, יצטרך במהלך תקופת הניסיון להיבחן שוב ולהשיג את הרמה הנדרשת על מנת שיוכל לקבל קביעות בתפקיד.

על מנת ללמוד על התפקיד המוצע אנו ממליצים לתאם טרם התכנסות וועדת הבחירה פגישת היכרות עם המנהל המגייס ביחידה. לקבלת פרטיו של המנהל ניתן לפנות ליחידת הגיוס.

עם תום מועד ההגשות יחידת הגיוס תודיע למועמדים העונים לדרישות המכרז על מקום ושעת כינוסה של וועדת הבחירה. 

 

 


להגשת מועמדות למשרה תקנית לעובדי אוניברסיטה בלבד 

בהצלחה רבה,

נעה פרס- כהן

הגשת מועמדות למשרות הפתוחות לכלל הציבור

מי רשאי להגיש מועמדות?

בלוח הדרושים הפתוח לכל יכולים להגיש מועמדותם מועמדים מחוץ לאוניברסיטה. כן, יוכלו להגיש מועמדותם עובדי אוניברסיטה בעלי מינוי ארעי שהינם בעלי ותק של למעלה מ - 11 חודשים בתפקידם הנוכחי.
בלוח תוכלו למצוא את שלל המשרות הארעיות הפנויות בחמשת הקמפוסים של האוניברסיטה בכל תחומי העיסוק של הסגל המנהלי- אדמיניסטרציה, הנדסה, עבודת מעבדה, טכנאות ועוד.

תהליך הגיוס למשרות ארעיות

משרה ארעית תפורסם לרוב לפרק זמן של שבועיים, ובפרסום עצמו יצוין התאריך האחרון להגשת המועמדות. לא ניתן יהיה לקבל מועמדויות של מי שיגישו את מועמדותם לאחר המועד הנקוב.
אנו מפיצים את נוסח הפרסום באמצעות הדוא"ל האוניברסיטאי לכלל הסגל המנהלי, מפרסמים את המשרה באתרי דרושים חינמיים וכמובן בלוח הדרושים הפתוח לכל

מועמדות למשרה ניתן להגיש רק דרך האתר המקוון, באמצעות העלאת קובץ קורות חיים וצירוף קבצים כנדרש- תעודות השכלה ובמידה ואתם מעוניינים בכך המלצות כתובות או מספרי טלפון של ממליצים. כמו כן יש לענות על השאלות בשאלון המקוון (עבודה בעבר באוניברסיטה, הצהרה על קרבת משפחה ועוד).

יחידת הגיוס מקבלת אליה את כל קורות החיים למשרה, ממיינת אותם בהתאם לדרישות המשרה שצויינו ומעבירה ליחידה המגייסת את קורות החיים המתאימים. מבין אלו, בוחרת היחידה את מי מבין המועמדים היא מעונייינת לזמן לראיון עומק.

לאחר ראיונות העומק מעבירה היחידה המגייסת ליחידת הגיוס את שמות המועמדים שהיא מעוניינת להעביר לשלב המיון האחרון- וועדת הבחירה- ראיון קצר עם המועמדים בו לוקחים חלק נציגי היחידה המגייסת, נציגי אגף משאבי אנוש ונציג של ועד העובדים.
.
יש לציין כי במידה ונדרשה רמת אנגלית לתפקיד יזומנו המועמדים על ידי יחידת הגיוס למבחן אנגלית טרם התכנסות הוועדה. מועמדים שלא עמדו ברמה הנדרשת יוכלו להופיע בפני הוועדה רק במידה והפער בין רמת האנגלית הנדרשת לזו שהושגה היא של רמה אחת בלבד, או-אז במידה וייבחרו לתפקיד, יהיה עליהם לשפר את רמתם לרמה הנדרשת תוך פרק זמן של שנה.

 

להגשת מועמדות למשרה ארעית

כניסה לבעלי תפקידים

בפרק זה באתר, ניתן להיכנס למערכת הגיוס לפירוט המשרות המוצעות באוניברסיטה.

ומידע נוסף לכלל המנהליים המגייסים עובדים חדשים לאוניברסיטה.

כניסה למערכת גיוס

מידע למנהלים מגייסים

טיפים למועמדים

להלן צרור עצות שיסייעו לכם בחיפוש העבודה הבאה שלכם:

 קורות חיים: קורות החיים הם "חלון הראווה" שלכם. נסחו את קורות החיים בתתי פרקים ובסדר כרונולוגי הפוך- מהתפקיד הנוכחי אחורה, הקפידו על סגנון ענייני והקדישו תשומת לב לאופן ההגשה, לניסוח ולעיצוב.

  • ראיון העבודה:
  • עברו על תיאור התפקיד והדרישות כפי שפורסמו, חישבו כיצד אתם עונים על הדרישות, ומהו הניסיון שאתם מביאים שיכול לסייע לכם במילוי התפקיד. במידה ואין לכם ניסיון בתחום חשבו כיצד תוכלו להשלים את הפערים ומה יוכל לסייע לכם בכך.
  • לימדו על התפקיד ועל היחידה בה הוא מוצע. קראו, התעניינו והגיעו לראיון עם ידע.
  • חשבו מהו הערך המוסף שתוכלו להביא לתפקיד (מתוקף אישיותכם/ניסיונכם/השכלתכם).
  • הראו מוטיבציה והיו מסוגלים לנמק באופן אותנטי מדוע אתם מעוניינים דווקא בתפקיד הזה. מה מעניין/מאתגר/מלהיב אתכם בו.
  • ערכו הכנה טכנית- וודאו מראש כי אתם יודעים מהי הכתובת המדויקת אליה עליכם להגיע, זאת על מנת להבטיח הגעה בזמן לראיון. אנו ממליצים להגיע אפילו כמה דקות קודם לכן על מנת להגיע ברוגע ולהתרשם מהאווירה הסובבת את המקום לפני כניסתכם לראיון.

מידע לעוזרי כ"א ביחידות

צור קשר