רווחה

האוניברסיטה קשובה לצרכי העובד ומודעת למצבי משבר אפשריים שהוא עלול לחוות. אגף משאבי אנוש מעניק שירותי רווחה לעובד הכוללים סיוע אישי, וייעוץ לעובד ולבני משפחתו.

עוזרת לשירותי הרווחה באגף משאבי אנוש, עובדת סוציאלית בהכשרתה, נמצאת שם בשבילכם. היא פועלת להגברת המודעות לנושא הרווחה וערה לצרכים העולים מן השטח. עבודתה כוללת התערבות במצבי משבר של העובד ושל בני משפחתו , תוך שמירה על סודיות  מלאה, והושטת עזרה ממוקדת בדרך של ליווי, תמיכה אישית והכוונה לפרק הזמן הנדרש.

ניתן לפנות לקבלת שירותי רווחה כאשר עולות בעיות אישיות כמו מצוקה נפשית או כלכלית, מחלה ממושכת או חוויה של אבדן, וכן סיוע בטיפול בבעיות בין-אישיות כגון אלימות, זוגיות במשבר ויחסי הורים ילדים ועוד.

כאן גם תוכלו לקבל ייעוץ כיצד להתמודד עם בעיות במקום העבודה שלא נמצא להן פתרון, דוגמת יחסים עכורים עם עמיתים, קשיי הסתגלות ותפקוד לקוי. הייעוץ ניתן למנהלים ולעובדים כאחד.

חלק מן השירות כולל תיווך והפניית העובד לשירותי הקהילה מחוץ לאוניברסיטה, וכן הפניה לקרנות סיוע במצבי מצוקה שונים. משפחות במצוקה כלכלית זכאיות למענקי חג, על פי אמות מידה שנקבעו מראש. נוסף על כך, האוניברסיטה משתתפת בתשלום עבור קייטנות לילדי העובדים.

לרשותכם בכל שאלה או התלבטות,

דנה פינטו, עוזרת לשירותי רווחה.

 

טלפון: 02-5881553  

נייד: 054-8820354

מייל:  danapinto@savion.huji.ac.il