הודעה לעובד/ת לפי שעות בדבר תנאי העבודה

למכתב - הודעה לעובד /ת לפי שעות בדבר תנאי העבודה - לחץ כאן