שכר סגל אקדמי

ריכוז נתוני שכר סגל אקדמי בכיר

ריכוז נתוני שכר – סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל

שכר חודשי רגיל

שכרו של חבר הסגל ישולם החל מחודש יולי של אותה השנה, שלושה חודשים טרם תחילת שנת הלימודים, בכפוף לדרגתו האקדמית.

דרגה

שכר חודשי

מענקים דיפרנציאלים ממוצע חודשי

הבראה

סה"כ שכר חודשי ממוצע

מרצה

15,600

5,000

652

21,252

מרצה בכיר

17,400

5,600

652

23,652

פרופסור חבר

20,000

5,900

652

26,452

פרופסור מן המניין

24,200

7,000

652

31,652

 
  • מענקים דיפרנציאלים משולמים שמונה פעמים בשנה בכפוף להצהרות. סך התשלום הממוצע החודשי מחושב באופן הבא : צבירת הסכום של 8 המענקים חלקי 12 חודשים.
  • חבר הסגל זכאי לתשלום נוסף של החזר נסיעה חודשי מהבית לעבודה.
  • חברי סגל להם ילדים עד גיל 5 זכאים לתוספת מעונות בכפוף להסכם.
  • התשלום מבוצע לפי וותק שכר תחילי. בתום כל שנה מקודם השכר בכ – 2.5% עד תקרת הוותק בדרגה.

 

 

 

תנאים נלווים

  1. צבירת שני חודשי שבתון בגין כל שנת עבודה.
  2. צבירת קרן קשרי מדע $ בסכום שנתי של בין 4,736$ - 11,745$ לכל שנה כתלות בדרגה .
  3. זכאות לקרן השתלמות שקלית ממועד תחילת ההעסקה, בהיקף של 10% מהשכר החודשי ( למעט נסיעות וסל קליטה ) מתוכה 7.5% ע"ח המעביד.
  4. זכאות לקרן פנסיה אשר נבחרה בקפידה ע"י ארגון הסגל האקדמי הבכיר והנהלת המוסד תוך שימת דגש על תשלום דמי ניהול נמוכים במיוחד .
  5. הבטחת תשלום פיצויים עודף ביחס לנהוג בישראל בשיעור של 125% על השכר החודשי  (גבוה ב 25%) . מתוכו משולמים 97% גם במקרה של עזיבה יזומה ע"י העובד .
  6. סל הטבות ייחודי המנוהל ע"י ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

 

מעודכן לינואר 2020