שכר ופנסיה

מחלקת שכר ופנסיה: מחלקה אחראית על חישוב ותשלום שכרם של העובדים ותשלום הפנסיה לגמלאי האוניברסיטה העברית, המבוטחים בפנסיה תקציבית. חישוב השכר מתבצע באמצעות מערכת שכר של האוניברסיטה העברית.

מדור הפנסיה: מדור פנסיה ופיצויים מסייע, תומך ומייעץ בענייני הפנסיה של העובדים והגמלאים הזכאים לתשלומי פנסיה במסגרת הסכם הפנסיה התקציבית.

בעת סיום העסקה מטפל המדור בעובדי האוניברסיטה המסיימים את העסקתם במוסד עקב התפטרות, פיטורין, סיום חוזה, הקפאת זכויות או יציאה לפנסיה. המדור עוסק בחישוב הפיצויים וקצבת הפרישה (למבוטחים בפנסיה תקציבית בלבד) וכן בתשלום מענקים וקצבאות.

כגעקרדע