פנסיה - לעובדים חדשים

הסדרת החיסכון הפנסיוני

על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה - 2005, באפשרותך לקבוע את הגוף וסוג התכנית הפנסיונית, שתנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני וכן את נותן השירות.

 הצטרפות לקרן פנסיה חדשה - הקופות הנמצאות בהסדר מיוחד עבור עובדי האוניברסיטה:

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

קישור לטופס הצטרפות

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

מנורה מבטחים

0.11%

1.1%

קישור לטופס הצטרפות

אפרת ברבי-אמסלם

050-4795147

BEREBIE@NEWMIVT.CO.IL

כלל

0.135%

0.8%

קישור לטופס הצטרפות

אליהו דאלי

052-3888280

elida@clal-ins.co.il

מגדל – מקפת

0.14%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

יסמין דיין

050-6705890

yasminda@migdal.co.il

הראל

0.14%

0.9%

קישור לטופס הצטרפות

יעל הולנדר

050-6323897

 

yaelho@harel-ins.co.il

הפניקס

0.13%

0.8%

הצטרפות דרך איש הקשר 

עמית רומנו

050-2399164

amitr2@fnx.co.il

        חובה לצרף לסט הטפסים אסמכתא המעידה על הצטרפותך לקרן הפנסיה שבחרת.

 

        רשימת קופות ברירת מחדל של האוצר (אינן מצריכות מילוי טופס הצטרפות):

קרן פנסיה

דמי ניהול מצבירה

דמי ניהול מהפקדה

שם איש הקשר

מספר טלפון איש קשר

דוא"ל

הלמן אלדובי

0.05%

1.49%

יניב פרנסה

050-8836300

yanivp@quality-ins.co.il

אלטשולר שחם

0.1%

1.49%

נופר הירש

052-6836123

nofarh@altshul.co.il

איילון מיטב

0.05%

1.49%

אפרים ברודץ

054-4269005

Ephraim.Brodatch@MeitavDash.co.il

פסגות

0.09%

1.68%

מרינה גוטמן

054-6309202

Marina.Gutman@psagot.co.il

 
  • בקשה להצטרפות לאחת מקופות ברירת המחדל של משרד האוצר אינה דורשת צירוף אסמכתא נוספת.
  • הלמן אלדובי נבחרה ע"י האוניברסיטה העברית לשמש כ"קרן ברירת מחדל"

 

יובהר, כי אין במתן המידע במסמך זה כדי להוות ייעוץ פרטני בתחום או תחליף לו ו/או המלצה על הסדר ביטוחי/פנסיוני כלשהו או על גוף מוסדי כזה או אחר.

קבלת ההטבות בדמי הניהול מול הגופים המוסדיים הינם באחריות העובד בלבד.

באפשרותך להיעזר בכל גורם מקצועי מוסמך בתחום הביטוח הפנסיוני לבחירתך.