Table of Contents

סגל אקדמי בכיר וזוטר

באתר ריכזנו את עיקרי נהלי כוח אדם. הפירוט המלא נמצא במצגת להלן.
כל המידע, גם באתר וגם במצגות, מובא לנוחות העובדים ומה שמחייב הינו ההסכמים הכתובים והחוק.

מצגת נכו"ן - ניהול כללים ונהלים - לסגל אקדמי בכיר

סימולטור שכר: סגל אקדמי זוטר

תהליכי הקידום, ההעלאות והמינויים של הסגל האקדמי הבכיר נעשים באמצעות המזכירות האקדמית.
תקנון מינויים והעלאות >

ראה גם: כוח אדם