הדרכות מטעם יחידת ההדרכה

הדרכות שהתקיימו בשנת תשע"ט:

הדרכה בנושא תשלומים