תוכנית ההדרכה לשנת 2016

דבר ראש אגף משאבי אנוש                                                                                                                                                                    תתכנית ההדרכה

 
קורסים לאוכלוסיות מיועדות:
 
 
קורסי העשרה:
 
 
 
ימי עיון כלליים:
 
 
קורסי מחשב:
 

לפירוט חוברת קורסי הבטיחות - לחץ כאן

 

לתכנית ההדרכה המלאה לחץ כאן