סוגי הפרסים

פרס הצטיינות גבוה

פרס הצטיינות גבוה יוענק לעובדים/צוות בעבור ייזום ויישום של רעיונות חדשים שהביאו לחיסכון, להתייעלות ולשיפור ניכר בתהליכי העבודה.

פרס הצטיינות

פרס הצטיינות יוענק לעובדים/צוותים בעבור מבצע חד-פעמי/פעילות מתמשכת שחייבו מאמץ, חריצות, יזמה, מסירות ותושייה מעבר למקובל ולנדרש בתפקיד.

פרס הוקרה

פרס הוקרה יוענק לעובדים/צוותים בעבור מסירות ותפקוד מעבר למקובל ולנדרש בתפקיד.

פרס הצטיינות לאיכות השירות

פרס הצטיינות לאיכות השירות הוא פרס הצטיינות לעובדים/צוותים בגין מתן שירות ברמה גבוהה במיוחד לסגל אקדמי/סגל מנהלי/סטודנטים.


פרס הצטיינות על תרומה לקהילה ולחברה

פרס הצטיינות על תרומה לקהילה ולחברה יוענק לעובד שתרם מעבר לשעות העבודה באוניברסיטה, בהתנדבות לחברה ולקהילה במסגרת פעילות מיוחדת שראויה לציון ולהוקרה.


פרס הצטיינות לחניך

פרס הצטיינות לחניך מצטיין יוענק לחניכים מצטיינים בעבור מסירות, תפקוד, חריצות, יזמה, תושייה, וכיוצא באלו הראויים לציון.